Langdurige samenwerking NHL Stenden en Hochschule Osnabrück

Langdurige samenwerking NHL Stenden en Hochschule Osnabrück
Donderdag 14 februari ondertekenden NHL Stenden en Hochschule Osnabrück de intentieverklaring. © Guus van der Linde Fotografie

Donderdag 14 februari, spraken NHL Stenden en Hochschule Osnabrück – University of Applied Sciences – de intentie uit tot toekomstige samenwerking wat betreft onderwijs en onderzoek op het gebied van zorg, techniek en euregionaal opleiden. Zij ondertekenden op deze dag de intentieverklaring voor een 3-jarig samenwerkingsverband.

Functionele grensregio

De intentieverklaring is een gezamenlijk belang. Dit resultaat van de Duitslandagenda van de provincie Drenthe draagt bij aan het verder vormgeven van een functionele grensregio, waar grenzeloos wonen, werken en studeren gestimuleerd worden. Beide onderwijsinstellingen zetten zich in om belemmeringen weg te nemen, in dit geval voor studenten.

Ondertekend werd de verklaring door Drs. Jan van Iersel (Lid college van bestuur NHL Stenden Hogeschool) en Prof. Dr. –ing. Wolfgang Arens-Fischer (instituutsdirecteur/decaan voor duale opleidingen) namens Prof. Dr. Thomas Steinkamp (decaan faculteitsmanagement, cultuur en techniek Hochschule Osnabrück.

Meer foto’s van het feestelijke moment zijn te vinden op de website van het Rijnland Instituut.

X