In Duitsland is het de gewoonste zaak van de wereld: leerlingen een cijfer geven voor de mate van participatie in de les. In Nederland is dit beoordelingssysteem nog ondenkbaar: leerlingen worden hier beoordeeld op hun kennis en prestaties, niet op hun gedrag. Tijd voor verandering? Het Duitsland Instituut peilt de mening van docenten.

Vorige maand gingen een groep van 30 Nederlandse docenten op bezoek bij een school in Essen, om te ervaren hoe de lespraktijk er daar uitziet. Leerlingen worden in Duitsland veel meer gestimuleerd om actief mee te doen in de les. Hier worden ze ook op beoordeeld. In Nederland voeren docenten vooral zelf het woord, waardoor ze vaak veel meer moeite moeten doen om de leerlingen bij de les te houden. Bij onze oosterburen bepaalt het participatiecijfer, de ‘mündliche Note’, vaak wel 50 tot 70 procent van het eindcijfer. Leerlingen voeren zelf het woord en reageren op elkaars prestaties.

In Nederland experimenteren enkele docenten ook met het participatiecijfer. Lees op Duitslandweb over hun ervaringen en discussieer mee.

X