De nieuwe voorzitter van de Eems Dollard Regio (EDR) is Matthias Groote. De verkiezing vond plaats tijdens de 41e EDR-raadsvergadering. In de historische Statenzaal van het Drents Museum in Assen werd unaniem ingestemd met de benoeming van de heer Groote door de EDR- leden. Hij neemt daarmee het stokje over van Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden, die nu de functie van vicevoorzitter gaat vervullen. Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt, om de twee jaar, vervuld. Daarbij wordt het voorzitterschap doorgegeven van Nederlandse naar Duitse zijde en vice versa.  Gekozen als nieuwe penningmeester is Pieter Smit, burgemeester van Oldambt. Als plaatsvervangend penningmeester is Harm-Uwe Weber van de Aurich Landrat voor de komende twee jaar aangesteld.

Matthias Groote (voorzitter EDR) verwelkomde de actuele ontwikkelingen in Hannover: “In Land Niedersachsen komt er weer een ministerie voor Europese aangelegenheden. Dat is een goed signaal.” Daarmee is er weer een extra contactpunt beschikbaar voor de ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking. Beoogd Europaminister is Birgit Honé. “Met de huidige staatssecretaris Birgit Honé hebben wij tot nu toe een lange en vertrouwensvolle samenwerking. Grensoverschrijdende initiatieven gaan haar aan het hart”, aldus EDR-INTERREG hoofd Hermann Wessels.

Positieve ontwikkelingen

“Elke vorm van ondersteuning is welkom als het gaat om het bevorderen en zeker stellen van grensoverschrijdende samenwerking. Op dit moment is het namelijk nog niet duidelijk hoe de toekomst er precies uitziet. Door de Brexit ontstaat een groot financieel gat bij de Europese Unie en het is nog niet duidelijk hoe dat opgevuld gaat worden”, aldus Groote. De nieuwe voorzitter spreekt uit ervaring, van 2005 tot 2016 was hij lid van het Europese Parlement. Hermann Wessels (hoofd EDR-INTERREG) ziet voor de Duits-Nederlandse grensregio nog veel kansen. “Het recente zevende cohesieverslag van de Europese Commissie is gewijd aan een hoofdstuk over grensoverschrijdende samenwerking. De prioriteiten die daar genoemd worden, kunnen ook heel goed geïmplementeerd worden in onze regio. Het verslag biedt ons een goede basis om door te gaan met onze grensoverschrijdende initiatieven, ook na 2020.” Een punt dat de EDR-leden opviel was het feit dat de personeelskosten van de EDR gestegen waren ten opzien van de vorige periode. Karel Groen (directeur EDR) legde uit dat de gestegen personeelskosten het gevolg zijn van positieve ontwikkelingen. “Ons kantoor is gegroeid. We hebben nu 23 werknemers, aanzienlijk meer dan in het verleden. Dit wordt mogelijk gemaakt door nieuwe projecten waarin we extra personeel kunnen en moeten inzetten. Deze projecten worden gefinancierd met EU-middelen uit het INTERREG V A-financieringsprogramma.” Deze projecten werden aan de aanwezige EDR-leden gepresenteerd op een kleine informatiemarkt.

The American Dream

Voor aanvang van de vergadering konden de deelnemers een exclusieve sneak-preview krijgen van de expositie “The American Dream” die op 18 november officieel geopend wordt. Het bijzondere van deze expositie is dat deze grensoverschrijdend door het Drents Museum en de Kunsthalle Emden wordt georganiseerd.  “The American Dream” geeft een overzicht van Amerikaans realisme vanaf 1945 tot nu. Werken van onder andere Edward Hopper, Andy Warhol, Alice Neel en Richard Diebenkorn zijn tijdens de expositie te bezichtigen. Deze samenwerking in de kunstsector is een project dat mede mogelijk wordt gemaakt door EU-middelen vanuit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland en cofinanciering door Land Niedersachsen en de Provincie Drenthe.   “Wij zijn trots op de samenwerking met de Kunsthalle Emden. Wij hadden al, lang van tevoren, deze grensoverschrijdende expositie in de planning staan. Blij zijn wij dan ook, dat wij door de nu gerealiseerde samenwerking een bijzondere expositie kunnen faciliteren waarbij mensen worden aangemoedigd om beide locaties te bezoeken.”, aldus Harry Tupan, directeur van het Drents Museum die ook de EDR-leden welkom heette.

X