Medische dronetransporten: Heerlen en Aken voeren samen testvluchten uit

Medische dronetransporten: Heerlen en Aken voeren samen testvluchten uit

Drones zijn de afgelopen jaren bezig aan een enorme opmars. Ze worden niet alleen door particulieren gebruikt, maar kunnen bijvoorbeeld ook worden ingezet door het leger, tijdens zoekacties of voor transporten. Vooral voor medische transporten, waarbij snelheid van groot belang is, kunnen drones zeer geschikt zijn: ze zijn immers sneller op de plaats van bestemming dan transporten over de weg. Om deze mogelijkheden verder te onderzoeken, voeren Heerlen en Aken nu gezamenlijk dronetestvluchten uit.

Bij de testvluchten zijn diverse partijen betrokken: het Zuyderland Medisch Centrum Heerlen, de Nederlandse politie, de provincie Limburg, de RWTH Aachen University, Universitätsklinikum RWTH Aachen en gemeente Aken. Door de samenwerking kunnen beide steden niet alleen profiteren van elkaars kennis, maar ook aanspraak maken op Europese subsidies.

Samenwerkingsovereenkomst

In het kader van het samenwerkingsprogramma Urban Air Mobility tekenden Heerlen en Aken in 2018 al een samenwerkingsovereenkomst. Naast Aken en Heerlen zijn ook de steden Maastricht, Hasselt en Luik betrokken bij dit programma. Doel hiervan is om de steden met behulp van drones meer met elkaar te verbinden. Op dit moment worden er alleen drones ingezet bij zoekacties of inspecties op moeilijk bereikbare plaatsen. In de toekomst zullen deze echter ook voor het transport van medische goederen gebruikt gaan worden. Op langere termijn staat zelfs personenvervoer per drone op de planning: in eerste instantie voor medisch personeel, maar later wellicht ook voor burgers. Vooralsnog is het uitgangspunt van de grensoverschrijdende samenwerking echter het mogelijk maken van medische dronetransporten.

Onderzoek naar transportmethodes

SAFIR-Med – Safe and Flexible Integration of Advanced U-Space Service for Medical Air Mobility – is onderdeel van Urban Air Mobility. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar snelle en betrouwbare transportmethodes van medische goederen als bloed of weefsel. Daarbij worden bijvoorbeeld de weersbestendigheid van de drones en de optimale vliegroute getest. Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn veiligheid, privacy, wetgeving en het milieu.

X