In Nederland is sprake van een overschot aan dierlijke mest: de productie is groter dan de hoeveelheid die op een verantwoorde manier voor landbouwgronden kan worden gebruikt. Uit een studie van het Nutriënten Management Instituut (NMI) blijkt dat er mogelijkheden bestaan voor export van mest en mestverwerkingsproducten naar het oosten van Duitsland.

Om te onderzoeken wat er met het Nederlandse mestoverschot kan gebeuren, heeft NMI een studie uitgevoerd naar de exportmogelijkheden van mest en mestverwerkingsproducten naar de oostelijke deelstaten in Duitsland. Uit dit onderzoek blijkt dat er vooral mogelijkheden zijn voor de afzet van mestproducten in akkerbouwgebieden in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen en Sachsen-Anhalt. De beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de landbouwkundige geschiktheid, de huidige marktsituatie, de economische haalbaarheid én de relevante wet- en regelgeving.

Lees meer op Agriholland.nl

Het rapport Marktmogelijkheden voor mestproducten in het oosten van Duitsland is te vinden op de website van het NMI.

X