Minder Duitse studenten Psychologie aan Radboud Universiteit Nijmegen

Minder Duitse studenten Psychologie aan Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit Nijmegen is geliefd onder Duitse studenten – zó geliefd dat ze het grootste aandeel van alle buitenlandse studenten aan deze universiteit vormen. Een groot deel van hen volgt de bacheloropleiding Psychologie. Dit collegejaar is de instroom van Duitse psychologiestudenten echter fors gedaald. De belangrijkste reden daarvoor is waarschijnlijk de recente hervorming van het Duitse psychotherapiesysteem en de wetswijziging die daaruit voortkomt. Het gevolg hiervan is dat Duitse psychologiestudenten met een bachelordiploma dat is behaald aan de Radboud Universiteit waarschijnlijk niet langer in Duitsland aan de slag kunnen als psychotherapeut.

De hervorming ging in 2020 in en stelt nieuwe eisen aan studenten die in Duitsland de masteropleiding Psychotherapie willen volgen. Om deze studie te kunnen volgen, moeten studenten een bacheloropleiding psychotherapie of psychologie met een klinische focus hebben afgerond. De bacheloropleiding Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is een bacheloropleiding volgens het oude model – en daardoor zonder deze klinische focus. Hierdoor is de opleiding waarschijnlijk niet langer toereikend om daarna een Duitse masteropleiding Psychotherapie te volgen.

Sterke afname

De gevolgen van deze wetswijziging zijn aanzienlijk: voor het collegejaar 2022-2023 hebben zich 43,5 procent minder Duitse psychologiestudenten aangemeld dan vorig jaar.

Of de Radboud Universiteit het studieprogramma gaat aanpassen om zo alsnog de Duitse studenten te kunnen bedienen, staat nog niet vast. “We kunnen niets garanderen. Wat wij in ieder geval willen voorkomen, is dat studenten met verkeerde verwachtingen aan de studie beginnen,” aldus opleidingsdirecteur Rob Holland.

Totale aantal Duitse studenten aan Radboud Universiteit ook afgenomen

Het totale aantal Duitse studenten aan de Radboud Universiteit is door de afname binnen de bacheloropleiding Psychologie ook fors teruggelopen: dit collegejaar zijn er 36,7 procent minder Duitse studenten met een studie aan de Radboud Universiteit begonnen. Daartegenover staat dat zich wel 55,6 procent meer studenten uit andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben aangemeld.

X