Minister Bussemaker pleit voor wederzijdse erkenning van diploma’s

Minister Bussemaker pleit voor wederzijdse erkenning van diploma’s
Minister Jet Bussemaker. Foto: Arenda Oomen

Minister Bussemaker van OCW heeft goede hoop dat de wederzijdse acceptatie van diploma’s in Nederland en Noordrijn-Westfalen binnenkort realiteit wordt. Dit laat ze weten in haar antwoorden van 30 augustus jl. op de schriftelijke Kamervragen van de CDA-kamerleden Rog, Van der Molen en Amhaouch, over het erkennen van Duitse diploma’s in Nederland.

Volgens Bussemaker moet werken over de grens volop mogelijk zijn. De erkenning van diploma’s moet daarbij zo eenvoudig mogelijk verlopen, aldus de minister. “Er is goede hoop dat de positieve inzet in het nieuwe coalitieakkoord in NRW over samenwerking met Nederland leidt tot een verbetering van de wederzijdse acceptatie van diploma’s in Nederland en NRW”, aldus Bussemaker.

Benelux-overleg

Het minister van OCW heeft veelvuldig contact met ministeries in NRW over diploma-erkenning. Daarnaast wordt er ook in Benelux-verband gesproken over deze materie, waar ook de deelstaat Noordrijn-Westfalen bij betrokken is. Bussemaker erkent dat er nog te weinig vertrouwen is in de kwaliteit van vooral Nederlandse mbo-diploma’s. De erkenning van deze diploma’s is soms nog moeizaam en omslachtig. Ze laat in dit verband weten dat OCW in gesprek is met het ministerie van Gezondheid van NRW over een snelle erkenning van het Nederlandse mbo-diploma ‚Verzorgende IG‘ door de Duitse autoriteiten.

Internationaliseringsbeleid

In Benelux-verband is een ministeriële richtlijn in voorbereiding die richting geeft aan vervolgstappen op het gebied van wederzijdse diploma-erkenning. Ook NRW participeert hierin. Bussemaker: “Op het moment dat dit principe door de buurlanden wordt onderschreven, kunnen we verdere stappen zetten om concrete problemen op te lossen.” De minister pleit voor een goed doordacht internationaliseringsbeleid bij mbo-instellingen.

Lees hier de antwoorden van Minister Bussemaker.

X