Nederland, Duitsland en België gaan samenwerken tegen wateroverlast

Nederland, Duitsland en België gaan samenwerken tegen wateroverlast

Een jaar geleden, in juli 2021, vonden in Nederland, Duitsland en België de grootste overstromingen in dit gebied sinds jaren plaats. Meer dan 200 mensen kwamen om en de materiële schade bedroeg zo’n 38 miljard euro. Door klimaatverandering zullen extreme weersituaties in de toekomst vaker voorkomen, waardoor maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom gaan 12 partijen uit Nederland, Duitsland en België samenwerken om wateroverlast te bestrijden en de waterveiligheid te vergroten. De samenwerking wordt ondersteund door het Europese subsidieprogramma Interreg, dat hiervoor bijna 7 miljoen euro beschikbaar stelt.

Met de financiële bijdrage van Interreg moeten de inwoners van de Euregio Maas-Rijn tegen toekomstig hoogwater beschermd worden. Omdat preventie vrijwel onmogelijk is, ligt de focus vooral op betere waarschuwingssystemen en adequaat handelen na een overstroming. Concreet gaat het om drie projecten:

 1. Het verbeteren van de weers- en watervoorspellingen
 2. Het versterken van de crisisbestrijding
 3. Het klimaatrobuust maken van de ruimtelijke inrichting

Uiteenlopende projecten

De projecten gaan binnenkort van start en moeten eind 2023 worden afgerond. Inhoudelijk lopen de projecten sterk uiteen. Zo worden er grensoverschrijdende watermeetsystemen aangelegd, zodat burgers verder stroomafwaarts bij gevaarlijk hoogwater eerder gewaarschuwd kunnen worden. Ook wordt het gedrag van de rivieren nader onderzocht, om zo de voorspellingsmodellen te verbeteren. Daarnaast wordt er een veldlaboratorium ingericht, zodat met het gedrag van (snelstromend) water geëxperimenteerd kan worden. Tot slot zullen Flood Barriers worden aangeschaft, die wateroverlast op specifieke, kritieke locaties moeten tegengaan.

Samenwerkende partijen

Omdat wateroverlast zich niet aan landsgrenzen houdt, is grensoverschrijdende samenwerking cruciaal. Binnen het project zullen de volgende partijen gaan samenwerken:

 1. Waterschap Limburg (projectleider)
 2. Rijkswaterstaat
 3. KNMI
 4. Technische Universiteit Delft
 5. Gemeente Weert
 6. Wasserverband Eifel Rur
 7. RWTH Aachen (Universiteit)
 8. SPW (associated partner)
 9. Universiteit van Luik
 10. Provincie Luik
 11. Vlaamse waterwegen
 12. Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek

Patrick van der Broeck, dijkgraaf van waterschap Limburg, is enthousiast: ‘Deze samenwerking is cruciaal, we moeten op grotere schaal gaan denken. Water houdt zich immers niet aan landsgrenzen. Bovendien kunnen we veel van elkaar leren en voor elkaar betekenen.’

Meer informatie is te vinden op de site van Waterschap Limburg.

X