Nederland en Niedersachsen werken samen voor schone Eems-Dollard

Nederland en Niedersachsen werken samen voor schone Eems-Dollard

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer en de Duitse minister Olaf Lies (Umweltministerium Niedersachsen) ondertekenden op 5 april het gezamenlijke streefbeeld voor een ecologische strategie voor sedimentmanagement in de Eems-Dollard. Hiermee wordt meer duidelijkheid verschaft over de manier waarop Nederland en Duitsland in de toekomst met het teveel aan slib in dit watergebied willen omgaan.

Op termijn moet de concentratie slib in het water verlaagd worden. Bovendien moet de natuur in de Eems-Dollard verbeterd worden.

Estuarium

De Eems-Dollard is een estuarium: een plek waar zout en zoet water met elkaar mengen. In dit geval mondt de rivier de Eems uit in de zee de Dollard. Estuaria zijn bijzondere natuurgebieden en hebben een grote aantrekkingskracht op diverse dieren. De grote hoeveelheid slib vertroebelt het water, wat negatieve gevolgen voor het leven in de Eems-Dollard heeft. Ook de snelle stijging van de zeespiegel zal hieraan bijdragen.

Grensoverschrijdende samenwerking

Tijdens de bijeenkomst zijn diverse afspraken gemaakt. Er wordt grensoverschrijdend samengewerkt, dus zowel het Nederlandse als het Duitse deel van de Eems-Dollard wordt bekeken. Ook wordt er gekeken naar de relaties met de Eemsrivier, de Waddenzee en de binnendijkse gebieden. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van natuurlijke processen, zoals eb en vloed. Bovendien willen de partijen voor het verminderen van de hoeveelheid slib toepassingen voor het gebruik van slip in overweging nemen. Tot slot worden ook de effecten van de zeespiegelstijging bij de plannen betrokken.

Lees verder bij Provincie Groningen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X