Nederlandse en Duitse gemeentebestuurders leren van de buren

Nederlandse en Duitse gemeentebestuurders leren van de buren

Burgemeesters en wethouders uit het Duitse en Nederlandse deel van euregio rijn-maas-noord hebben zich gemeenschappelijk verdiept in overheidsstructuren en -culturen van het buurland. Door de euregio rijn-maas-noord werd in samenwerking met communicatie-expert Ute Schürings een workshop georganiseerd.

Wethouder Rens Evers (Roermond) was een van de deelnemers en was na afloop zeer te spreken over de nieuwe inzichten en kennis over het buurland: “Om goed te kunnen samenwerken moet je ook weten hoe besluitvormingstrajecten aan de andere kant van de grens functioneren. Op die manier kunnen gemeentebestuurders in de grensoverschrijdende samenwerking nog meer voor hun inwoners betekenen.”

Rol van burgemeester en wethouders

In de workshop kwamen diverse aspecten aan bod. De rollen van een burgemeester en wethouders verschillen in beide landen. In Nederland hebben wethouders bijvoorbeeld een grotere politieke invloed dan hun Duitse collega’s. Duitse burgemeesters worden rechtstreeks gekozen door de inwoners en hebben een eigen politieke agenda die ze willen realiseren.

Federale structuur

Een ander thema dat door mevrouw Schürings werd toegelicht, heeft betrekking op de federale structuur in Duitsland en de daarbij behorende bestuurlijke tussenlagen zoals “Landkreise“ en “Bezirke“. In deze structuur hebben niet alle Duitse gemeenten dezelfde taken en opgaven. In Nederland hebben gemeenten, ongeacht hun omvang, dat wel.

Begrip voor cultuurverschillen

Verder werd duidelijk dat naast kennis over de structuren ook het begrip voor cultuurverschillen belangrijk is bij grensoverschrijdende samenwerking. In de voorbereidingsfase van gemeentelijke projecten aan Nederlandse kant worden plannen in eerste instantie op hoofdlijnen uitgewerkt en is het gebruikelijk om gaandeweg meer details uit te werken. Duitsers bereiden zich liever vooraf voor op de details en starten dan pas.

X