Nederlandse verkeerssector als goede voorbeeld voor Noordrijn-Westfalen

Nederlandse verkeerssector als goede voorbeeld voor Noordrijn-Westfalen
Op de foto vlnr: Jan Mulder, directeur ProRail; Hendrik Wüst, verkeersminister NRW en Gedeputeerde Conny Bieze. Foto: Provincie Gelderland.

Verkeersminister Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen bracht op 8 maart een bezoek aan Nederland. Hij sprak onder andere met zijn Nederlandse collega Cora van Nieuwenhuizen over verkeersstromen in de Benelux, bracht een bezoek aan de haven van Rotterdam en de Regionale Verkeerscentrale Midden-Nederland en voerde overleg met de Provincie Gelderland over internationaal treinverkeer.

“In Nederland is de verkeerssector te land, ter zee en op het spoor op veel vlakken al jarenlang goed georganiseerd. Ik denk dat we daarvan het een en ander kunnen leren,” aldus Wüst. Minister Van Nieuwenhuizen nodigde Wüst uit om deel te nemen aan de ‘Benelux-Roadmap’ mobiliteit. Dit is een afspraak tussen de verkeersministers uit de Benelux-landen om de groeiende verkeersstromen op de weg, het spoor en het water in de toekomst duurzamer en innovatiever te maken.

Verbetering infrastructuur

Tijdens de afspraak met de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) was ook de directrice van Straßen.NRW, Elfriede Sauerwein-Braksiek, aanwezig. Onderwerpen als de versnelling van planningsprocedures en de uitvoering van bouwplannen stonden op de agenda. Tijdens het aansluitende bezoek aan de haven van Rotterdam stonden verbeteringen voor de binnenscheepvaart op het gebied van digitalisering en energievoorziening centraal. Bij de Regionale Verkeerscentrale Midden-Nederland in Utrecht werd gesproken over de verdere intensivering van de bestaande samenwerking met de verkeerscentrale in Leverkusen en om het grensoverschrijdend sturen van verkeersstromen.

Grensoverschrijdend openbaar vervoer

Tot slot bracht Wüst een bezoek aan de provincie Gelderland. Op Arnhem Centraal werd hij ontvangen door gedeputeerde Conny Bieze en Jan Mulder, directeur ProRail regio Noord-Oost Nederland. Tijdens het werkbezoek stonden zij stil bij de centrale plaats van Arnhem in het internationale treinverkeer met Duitsland, de Rhine-Alpine corridor. Ook het sneller, vaker en betrouwbaarder laten rijden van de ICE Amsterdam– Arnhem–Frankfurt stond op het programma. Daarnaast spraken zij over het gezamenlijke eTicketing-pilotproject in de regio Aken-Limburg.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X