Nieuw INTERREG-project ‘SAVE’ moet burger warm maken voor energietransitie

Nieuw INTERREG-project ‘SAVE’ moet burger warm maken voor energietransitie

De stuurgroep van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland heeft onlangs het project ‘SAVE – SAmen Voor de Energietransitie’ goedgekeurd. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan het (beter) functioneren van de energietransitie als ‘totaalsysteem’ tussen de bevolking, de economie en regionale overheden.

Vanuit de bevolking is er soms een zekere mate van desinteresse of onwetendheid over de energietransitie. Dat terwijl naast politieke, juridische en economische factoren ook het maatschappelijk draagvlak van invloed is op het slagen hiervan. Hier willen de projectpartners op inhaken. Onder meer met scholing en het stimuleren van participatie willen ze ervoor zorgen dat burgers, bedrijven (met name het mkb) en andere stakeholders met elkaar in contact komen en actief bij de energietransitie worden betrokken.

Waterstof

Binnen het project is uitgebreid aandacht voor waterstof. In Noord-Nederland zijn aan beide kanten van de grens al diverse waterstofprojecten en -initiatieven opgestart. Volgens de projectpartners hebben die projecten echter voornamelijk een politieke, technologische of economische achtergrond en staan ze nagenoeg los van de burger. SAVE wil de bevolking juist meer bij het thema betrekken.

Nederlandse en Duitse projectpartners 

De Nederlandse projectpartners zijn de Vereniging FME-CWM (Groningen), de gemeente Ameland, de gemeente Leeuwarden en de Hanzehogeschool Groningen. Aan Duitse zijde nemen MARIKO GmbH (Leer), de Landkreis Leer, NettCon Energy GmbH (Leer) en het Nordseeheilbad Borkum deel. MARIKO GmbH is lead partner van het project. Het gezamenlijke investeringsvolume van het project bedraagt bijna 568.000 euro.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X