Nieuwe gemeente-coalities Limburg zien buitenland vaak over het hoofd

Nieuwe gemeente-coalities Limburg zien buitenland vaak over het hoofd
Het raadhuis van Maastricht

De pas aangetreden gemeentebesturen in Limburg beseffen wel dat hun gemeente aan het buitenland grenst, maar veel coalities doen daar verder niets mee in hun beleidsplannen. Dat concludeert de Stichting Geen Grens na een vergelijking van de 30 nieuwe Limburgse coalitieakkoorden.

De nieuwe coalitie in Maastricht houdt het beste rekening met de landsgrens in de buurt. “Maastricht neemt in haar coalitieakkoord op indrukwekkende wijze verantwoordelijkheid voor de euregionale aanpak van heel Zuid Limburg,” zo stelt Geen Grens-secretaris Ger Essers. Het pas aangetreden gemeentebestuur zegt – terecht – dat de bloei van de hele (Eu)regio ons aller belang is. De steden en de provincie vervullen samen een grensoverschrijdende voortrekkersrol, in de visie van de Maastrichtse coalitie. Ook Landgraaf, Heerlen, Venlo en Gennep hebben coalities gekregen met ruime aandacht voor samenwerking met Belgische en Duitse partners.

Maar Limburgse gemeenten als Echt-Susteren en Sittard-Geleen, die zowel aan België als aan Duitsland grenzen, hebben een nieuw bestuur met  weinig euregionale plannen. De gemeentelijke verkiezingen van maart 2018 zijn door heel wat nieuwe colleges van B&W niet aangegrepen om eens over de grenzen van de provincie te kijken. Dan doet Vaals, de derde drielandengemeente in Limburg, het beter. Daar staan grensoverschrijdende milieukwesties als de kernreactor in Tihange en zinkmijnplannen in Plombières hoog op de agenda.

Buitenland-gerelateerde plannen van de nieuwe coalities zijn vooral economisch van karakter. Voorzitter Fernand Jadoul van Stichting Geen Grens: “Er zou best wat meer aandacht mogen zijn voor sociaal-culturele samenwerking over de grens heen. En vergeet niet hoe belangrijk onderwijs in de buurtalen Frans en Duits is.” De Stichting doet in haar rapport ook aanbevelingen voor een betere organisatie van de internationale samenwerking op sociaal-economisch en bestuurlijk terrein.

Zes gemeenten stellen in reacties op het rapport van Geen Grens dat hun grensoverschrijdend beleid al eerder voor de lange termijn was vastgelegd. Daarom worden er geen nieuwe plannen genoemd in de coalitieakkoorden van Meerssen, Vaals, Sittard-Geleen, Kerkrade, Venlo en Eijsden-Margraten, dat recent een intentieovereenkomst tot samenwerking sloot met Clervaux.

De drie herindelingsgemeenten waar in maart 2018 geen verkiezingen waren – Schinnen, Onderbanken en Nuth – zijn niet meegenomen in het onderzoek.  De volledige analyse van de Limburgse coalitieakkoorden is hier in te zien

Over de stichting Geen Grens

De Stichting Geen Grens heeft als doel het verdiepen en uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking in de euregio Maas-Rijn, op alle mogelijke manieren, om barrières tussen de burgers weg te nemen en om bruggen te slaan tussen burgers en overheden.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X