Nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland

Nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland

TenneT en Amprion, de beheerders van respectievelijk het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet, nemen op vrijdag 21 september hun nieuwe, internationale hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel in gebruik. Het is de vierde hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland.

Aan de 57 kilometer lange verbinding is ruim tien jaar gewerkt. Met deze verbinding neemt de potentiële uitwisselingscapaciteit van Nederland en Duitsland fors toe. Bovendien worden de leveringszekerheid en betrouwbaarheid van het Noordwest-Europese elektriciteitsnet sterk verhoogd. De verbinding wordt tijdens een symbolische plechtigheid, op de grens bij Voorst, in gebruik genomen.

Internationale uitwisseling van stroom steeds belangrijker

Het op internationaal niveau uitwisselen van stroom wordt steeds belangrijker. Dat zegt ook Manon van Beek, ceo van TenneT: “De voorbije jaren heeft de transitie naar duurzaam het belang en de betekenis van interconnectie vergroot”. Wind- en zonne-energie zijn sterk in opkomst, maar hebben als nadeel dat ze afhankelijk zijn van het weer. Wanneer nationale hoogspanningsverbindingen ook internationaal goed met elkaar verbonden zijn, kan een teveel aan elektriciteit uit het ene land gemakkelijk naar een ander land getransporteerd worden. Internationale verbindingen dragen bovendien bij aan transparante en concurrerende Europese marktprijzen.

X