Nieuwe pijpleidingen tussen haven Rotterdam en Duitsland leveren veel voordelen op

Nieuwe pijpleidingen tussen haven Rotterdam en Duitsland leveren veel voordelen op
In de haven van Rotterdam.

De aanleg van vier nieuwe buisleidingen tussen de haven van Rotterdam, het Zuid-Limburgse chemisch industrieterrein Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor het transport van C4-LPG, propeen, waterstof en CO2 levert veel voordelen op. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie die is verricht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Chemelot. De initiatiefnemers hebben afgesproken om de uitwerking van de plannen onder de noemer ‘Delta Corridor’ voortvarend op te pakken.

Uit het onderzoek komt het tracé Rotterdam-Moerdijk-Tilburg-Venlo-Chemelot als meest gunstig naar voren, met een verlenging van de leidingen naar Noordrijn-Westfalen bij Venlo en/of Sittard. Daarnaast toont het onderzoek aan dat een buisleidingenbundel financieel niet haalbaar is voor alleen het Nederlandse deel. Het verlengen van de leidingen naar Noordrijn-Westfalen en Antwerpen maakt dat ze aanzienlijk beter benut zullen worden. Dat is essentieel voor het terugverdienen van de kosten. Het aanleggen van de vier leidingen tussen Rotterdam en Chemelot kost ruim 1 miljard euro.

Vijf voordelen

De aanleg van de buisleidingen biedt een aantal voordelen. Ten eerste rijden er minder treinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute, waardoor kansen kunnen gaan ontstaan voor woningbouw langs het spoor. Daarnaast krijgt de industrie op Chemelot er veilige en duurzame verbindingen met andere industrieclusters bij, wat de concurrentiepositie van Chemelot versterkt. Bovendien krijgt de industrie met de leidingen voor waterstof en CO2 mogelijkheden om productieprocessen te verduurzamen. Ook de leidingen voor C4-LPG en propeen dragen bij aan de transitie: C4-LPG is een duurzamer alternatief voor de nu veel gebruikte grondstof nafta, en propeen kan op termijn vervangen worden door bio-propeen. Ten vierde is aanleg van de leidingen belangrijk voor de haven van Rotterdam om zich te ontwikkelen tot duurzame energiehaven. Tot slot ontstaan er voor bedrijven langs de route die een of meerdere van deze vier stoffen kunnen gebruiken of produceren ‘meekoppelkansen’, bijvoorbeeld voor de industrie op Moerdijk.

“Project is cruciaal om industrie in Chemelot en Noordrijn-Westfalen te verduurzamen”

“De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn positief en dus kunnen de plannen verder uitgewerkt worden”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). “Dit doen we samen met de provincies, de Rotterdamse haven, het chemiecomplex Chemelot, Duitsland en België. Het plan draagt bij aan een veilige manier van transport.”

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, benadrukt hoe belangrijk het project is: “Voor de Rotterdamse haven is het project ‘Delta Corridor’ cruciaal om de industrie in Chemelot en Noordrijn-Westfalen te helpen verduurzamen en daarmee als haven een centrale rol te blijven spelen in het energiesysteem van de toekomst. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid en de welvaart die de Rotterdamse haven creëert. De haven die als eerste met pijpleidingen voor waterstof en CO2 verbonden is met de industrie in het binnenland heeft een voorsprong op concurrerende havens in Noordwest-Europa.”

Daar sluit gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland zich bij aan. “De provincie wil bijdragen aan een modal shift, waarbij meer goederen worden vervoerd via water, spoor en dus ook via buisleidingen. Zo vergroten we de transportveiligheid en verminderen we de overlast”, aldus Vermeulen. “Er is al een grote leidingstraat tussen Rotterdam en Antwerpen, en op basis van dit onderzoek kunnen we ook nieuwe buisleidingen naar Duitsland aanleggen. Zo zorgen we ervoor dat Zuid-Holland de poort blijft van Europa – ook voor het transport van nieuwe energie zoals waterstof.”

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de samenvatting van de haalbaarheidsstudie. Het volledige rapport en andere relevante stukken zijn te vinden op de website van het ministerie.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X