Nieuwe voorzitter en nieuwe strategie voor Euregio Rijn-Waal

Nieuwe voorzitter en nieuwe strategie voor Euregio Rijn-Waal
Thomas Ahls (Alpen) in zijn nieuwe rol als voorzitter van de Euregio Rijn-Waal.

Op donderdag 26 november vond de laatste Euregioraadsvergadering van de Euregio Rijn-Waal van 2020 plaats. De vergadering werd digitaal doorgevoerd; vanwege de coronapandemie konden de 149 leden deze keer niet fysiek aanwezig zijn.

Thomas Ahls nieuwe Euregio-voorzitter

Tijdens de vergadering is Thomas Ahls, burgemeester van Alpen in de Kreis Wesel, benoemd tot voorzitter van de Euregio Rijn-Waal. Ahls maakt sinds 2014 deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal. Hij draagt de euregionale samenwerking een warm hart toe en kijkt ernaar uit om deze in de komende jaren verder vorm te geven.

Peter Hinze, burgemeester van Emmerich, is tijdens de vergadering benoemd tot nieuw lid van het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal en vertegenwoordigt hierin Kreis Kleve.

Deze benoemingen waren het gevolg van het afscheid van Ulrich Francken. De heer Francken heeft zich niet herkiesbaar gesteld voor de burgemeestersverkiezingen van afgelopen september in Noordrijn-Westfalen. Met het einde van zijn burgemeesterschap kwam ook een einde aan zijn voorzitterschap van de Euregio Rijn-Waal. Francken was sinds 2005 lid van het Dagelijks Bestuur en gedurende 2012-2014 en 2018-2020 voorzitter.

Vice-voorzitter Hubert Bruls (Nijmegen) neemt afscheid van Ulrich Francken.

Vice-voorzitter Hubert Bruls dankte Francken hartelijk voor zijn inzet voor de Euregio Rijn-Waal in de afgelopen jaren. Hij vervulde met verve de rol van bruggenbouwer. Dit bleek met name uit het feit dat hij bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog altijd de passende woorden wist te vinden voor de buren aan de andere kant van de grens. Tenslotte sprak Bruls de wens uit dat Francken ook in de toekomst zijn grote netwerk en enthousiasme voor de grensoverschrijdende samenwerking ten bate van de Euregio Rijn-Waal wil inzetten.

Het Dagelijks Bestuur wordt nu gevormd door voorzitter Thomas Ahls (burgemeester van Alpen), vice-voorzitter Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen), Karel van Soest (burgemeester van Boxmeer), Agnes Schaap (burgemeester van Renkum), Geert van Rumund (burgemeester van Wageningen), Dr. Stefan Dietzfelbinger (directeur van de Niederrheinische IHK), Sören Link (burgemeester van Duisburg) en Peter Hinze (burgemeester van Emmerich).

Euregioraad stelt Strategische Agenda 2025+ vast

Tevens stond de vaststelling van de Strategische Agenda 2025+ op de agenda.

In een intensief, anderhalf jaar durend proces heeft de Euregio Rijn-Waal in nauw overleg met haar leden en andere belanghebbenden vier grensuitdagingen voor de komende jaren gedefinieerd. Dit zijn ‘economie en klimaat’, ‘arbeidsmarkt en onderwijs’, ‘leefbaarheid’ en ‘Euregionale identiteit’. Deze uitdagingen zijn verder uitgewerkt tot een Strategische Agenda, die veel aanknopingspunten biedt om de grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Rijn-Waal verder vorm te geven. Binnen deze vier grensuitdagingen zullen o.a. de volgende onderwerpen aangepakt worden: klimaataanpak, transparante arbeidsmarkt, bereikbaarheid, veiligheid en een groenere leefomgeving. Ook wil de Euregio Rijn-Waal haar rol als servicepunt voor grenspendelaars, studenten, ondernemers, projectpartners, leden en inwoners nog sterker uitdragen.

Het actualiseringsproces werd door Euregio-ambassadeur Jan van Zomeren gemodereerd. Hij was onder de indruk van het enthousiasme en de grote betrokkenheid – niet alleen vanuit de leden, maar ook vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijk middenveld – waarmee iedereen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe Strategische Agenda.

De Strategische Agenda 2025+ werd unaniem door de leden aangenomen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X