Noordrijn-Westfalen als centrum van Duitse start-upscene

Noordrijn-Westfalen als centrum van Duitse start-upscene

Hoewel vaak gedacht wordt dat Berlijn het bruisende centrum van de Duitse start-upscene is, blijkt uit nieuw onderzoek dat in Noordrijn-Westfalen de meeste Duitse start-ups worden opgericht.

Noordrijn-Westfalen is het middelpunt van de Duitse start-upscene: bijna eenvijfde (19%) van de Duitse start-ups wordt in deze deelstaat opgericht. In Berlijn worden minder start-ups opgericht dan in Noordrijn-Westfalen, namelijk 15,8% van het totaal aantal Duitse start-ups. Dit blijkt uit een onderzoek van de Deutsche Startup Monitor (DSM).

Inzicht in ontwikkelingen Duitse start-uplandschap

De DSM is in 2013 opgericht om een beter inzicht in het Duitse start-uplandschap te krijgen. Door middel van een jaarlijkse online vragenlijst, die door oprichters van start-ups wordt ingevuld, krijgt de DSM inzicht in wat er speelt in het Duitse start-uplandschap en kan zij vaststellen welke ontwikkelingen van belang zijn bij het oprichten van een start-up. De resultaten van de Deutscher Startup Monitor van 2018 zijn hier te vinden.

Oprichten start-up vereist veel toewijding

Uit de cijfers blijkt dat het opzetten van een start-up niet gemakkelijk is. Meer dan de helft van de start-ups redt het niet om zich staande te houden en succesvol te worden. Bovendien vereist het oprichten van een start-up veel toewijding: oprichters werken gemiddeld ruim 56 uur per week. De oprichters zelf vinden wel dat het harde werken de moeite waard is. Ze werken gemiddeld slechts de helft van de tijd op kantoor, en het percentage gelukkige mensen ligt onder oprichters van start-ups ruim boven het gemiddelde percentage Duitsers dat zich gelukkig voelt.

Start-ups willen internationaliseren

Uit het rapport van de DSM blijkt dat niet alleen Duitsers zich op de Duitse start-upmarkt richten., Ook oprichters van start-ups uit andere landen, zoals Nederland, willen graag tot de Duitse markt toetreden. Door Duitse start-upoprichters wordt de komst van de buitenlandse start-ups overwegend als een positieve prestatie van Duitsland als ondernemingsland gezien.

Er komen niet alleen start-ups vanuit andere landen naar Duitsland. Meer dan de helft van de Duitse start-ups wil zelf ook buitenlandse markten betreden. Dergelijke uitbreidingen vinden vooral plaats binnen Europa en in de richting van Azië en Amerika. Bij een uitbreiding naar een ander land of naar een ander continent komen verschillende regels en wetten om de hoek kijken, die de oprichters van de start-ups in acht dienen te nemen.

Kansen voor start-ups in Noordrijn-Westfalen

Vanwege de grote hoeveelheid start-ups die in Noordrijn-Westfalen worden opgericht, bestaat er sinds vorig jaar een Nordrhein-Westfalen Startup-Monitor (NRWSM). Uit de eerste NRWSM blijkt onder andere dat Noordrijn-Westfalen een voorloper is binnen Duitsland wat betreft digitalisering. Ook is uit de eerste NRWSM gebleken dat in Noordrijn-Westfalen relatief weinig vrouwen start-ups oprichten: met 10,8% vrouwelijke oprichters ligt Noordrijn-Westfalen onder het landelijke gemiddelde van 15,1%. De deelstaat is van plan om dit in de komende jaren te gaan verbeteren. Meer informatie over de eerste NRWSM is hier te vinden.

X