De Hogeschool Arnhem gaat in opdracht van AgriFood Capital onderzoek doen naar de slimste en meest duurzame verbinding tussen Noordoost-Brabant en Duitsland. Noordoost-Brabant heeft de ambitie om dé topregio in agrifood te worden en gaat daarom op zoek naar de beste internationale verbindingen.

In de ambitie om Noordoost-Brabant dé topregio op het gebied van agrifood te maken, werkt AgriFood Capital aan een snelle, schone en veilige verbinding met Duitsland. Samen met het Civil Society Lab (CSL) van Hogeschool Arnhem wil AgriFood Capital het beste mobiliteitsscenario voor deze Oostwest-verbinding ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op drie mogelijke scenario’s:

  1. Opwaarderen en of optimaliseren van provinciale N-wegen
  2. Verlengen van de snelweg A77
  3. Ontwikkelen van een Smart Mobility variant

Ook de mening van betrokkenen wordt breed gepeild: bestuurders, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in Noordoost-Brabant mogen hun voorkeur voor een van de drie scenario’s uitspreken.

AgriFood Capital hoopt de resultaten van het onderzoek in juli of augustus van dit jaar te kunnen presenteren.