Online leren: welke mogelijkheden zijn er?

Online leren: welke mogelijkheden zijn er?

Het leren van een nieuwe taal: ook dat gaat anders nu het coronavirus Nederland en Duitsland in zijn greep houdt. Welke mogelijkheden zijn er nu om het Duits, Frans of Spaans onder de knie te krijgen? Een blog van Anne Kewitsch van Academie Aan De Angstel.

Drie maanden geleden – wie herinnert het zich nog? De kinderen gingen naar school. De meeste managers en medewerkers van internationaal opererende bedrijven of ondernemers die een taal wilden leren, volgden taallessen in-house in hun eigen bedrijf of in de cursusruimtes van een taalinstituut. Taallessen via videoconferencing werden maar mondjesmaat aangeboden. Als het al gebeurde, vonden de lessen plaats via Skype. Het lesmateriaal werd heen- en weer gemaild. Beter bekend waren online seminars, waarmee bepaalde beroepsgroepen, zoals artsen, hun accreditatie konden en kunnen behouden.

Sinds de coronacrisis en de ‘intelligente lockdown’  staat de wereld op z’n kop. In alle landen gingen scholen, opleidingen en instituten noodgedwongen op online leren over. Taalinstituten ontdekten het lesgeven via videoconferencing en -systemen, zoals Microsoft Teams, Zoom of Whereby. In het kader daarvan komen er verschillende begrippen langs, zoals blended learning, e-learning, virtual classroom en webinars. Wat houden deze begrippen nu precies in?

E-learning

E-learning verwijst naar alle vormen van leren waarbij digitale media worden gebruikt om lesmateriaal te verspreiden en te presenteren. Als synoniemen worden de termen online leren, afstandsleren, tele-leren, multimedia-educatie, computerondersteund leren of computerondersteunde opleiding gebruikt.

Het virtuele klaslokaal: de ‘virtual classroom’

Synchroon onderwijs, ook wel live e-learning genoemd, betekent dat alle studenten die via het internet verbonden zijn, tegelijkertijd voor de computer zitten en samen leren. De basis is een virtuele ruimte waarin alle deelnemers hetzelfde horen, zien en ervaren, net als in een echte ruimte. Ze bevinden zich dus op dezelfde (virtuele) plaats. De focus ligt echter niet op de fysieke, maar op de virtuele aanwezigheid. De studenten kunnen rechtstreeks met elkaar communiceren en bestanden uitwisselen. De live online cursus wordt in principe geleid door een docent die voor alle deelnemers in beeld en met geluid aanwezig is.

Videoconferencing

Videoconferencing maakt de interactie tussen leerlingen levendiger en dynamischer. De cursisten voelen zich meer betrokken bij het leerproces. De systemen kunnen worden verbonden of onderverdeeld met het delen van toepassingen, zodat mensen samen aan een document kunnen werken terwijl ze het bespreken (zie application-sharing). Voor videoconferenties is een webcam vereist. Daarnaast stellen ze vaak hogere eisen aan de bandbreedte van de verbinding.

Application-Sharing

Dit is een veelgebruikte tool in virtuele klaslokalen. Samen met een audio- of videoconferentie vormt het de centrale communicatiebasis in het virtuele klaslokaal. Het delen van toepassingen betekent dat de gebruikersinterface van een programma of zelfs het hele bureaublad van een pc samen op alle deelnemende pc’s wordt weergegeven. Dit betekent meestal dat alle uitgangen van de ‘gedeelde toepassing’ (in ieder geval de visuele, soms ook audio- of andere media) tegelijkertijd worden weergegeven op alle pc’s en dat meestal één van de pc’s (soms allemaal tegelijk) de ingangen van de ‘gedeelde toepassing’ overneemt (meestal via het toetsenbord en de muis). Het delen van applicaties maakt het mogelijk voor de docent en de studenten om met één en dezelfde applicatie tegelijk te werken, met de mogelijkheid om zaken direct aan de hele klas te demonstreren.

Blended learning

Blended learning is een mix van klassiek en computer- en webgebaseerd leren. Het wordt momenteel beschouwd als de meest aantrekkelijke en nuttige vorm van leren in bij- en nascholing, gevolgd door de e-learningvormen van mobiel leren en virtuele klaslokalen.

Blended learning is een leermethode die online trainingsmethodes combineert en integreert met contactonderwijs en/of traditioneel onderwijs. Het is een combinatie van gereedschappen en media in een e-learning-omgeving, of een combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie.

Voor de implementatie van de kennis in de praktijk wordt nog steeds de voorkeur gegeven aan de docenten, enerzijds om fouten te voorkomen en anderzijds om de overdracht van kennis te waarborgen door middel van direct contact met de docent.

De tutor creëert een curriculum, rekening houdend met de e-learningmogelijkheden, waarin online fases, zelfstudiefases en aanwezigheidsfases elkaar afwisselen. Kennisoverdracht wordt gewaarborgd door optimaal gebruik te maken van de sterke punten van e-learning in de voorbereidings- en vervolgfase. In de aanwezigheidsfase ligt de focus niet op kennisoverdracht, maar op de implementatie van kennis.

Webinar

Een webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen computer volgen en de spreker(s) zien en horen. Een webinar is een seminar met uitsluitend online publiek.

Online cursus/training

In een online cursus worden leermiddelen op een georganiseerde manier ingezet, waardoor gebruikers hun kennis over een bepaald onderwerp kunnen vergroten. Er wordt meestal gebruikgemaakt van een website of een online community. Een online cursus bestaat uit een curriculum, of studieplan, dat in onderdelen is opgedeeld en dat video’s, afbeeldingen, tekst en hyperlinks kan bevatten.

 

Over de auteur

Anne Kewitsch is fervent taaltrainer Duits en ondernemer. Met haar taalinstituut Academie Aan de Angstel ondersteunt ze al ruim tien jaar professionals in de zorg en ondernemers die zaken doen in of met Duitsland bij een betere beheersing van de Duitse taal en omgangsvormen. 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X