“Onwetendheid is grootste valkuil”

“Onwetendheid is grootste valkuil”

Tijdens de Road-to-Germany bijeenkomst op 26 januari 2016 in Nieuwegein gaat het erom om Nederlandse bedrijven op de Duitse markt voor te bereiden. Harry Weusthuis, accountmanager Duitsland Desk bij Flynth Adviseurs & Accountants (Emmen), geeft een workshop over belastingen. Voorafgaand aan het evenement sprak AHA24x7.com met de belastingexpert.

Meneer Weusthuis, wat zijn veelvoorkomende fiscale fouten, die Nederlandse bedrijven bij een markttoetreding in Duitsland maken?
Veel voorkomende fouten zijn dat ondernemers, eigenlijk zonder dat zij zich in dit soort zaken verdiept hebben, of zelfs zonder dat zij er erg in hebben, belastingplichtig in Duitsland zijn geworden voor bijvoorbeeld de Mehrwertsteuer, de Lohnsteuer of de Körperschaftsteuer.
Dat kan gaan om het uitzenden van personeel, het aannemen van werk, bij webshops, etc.

Hoe kunnen dergelijke fouten voorkomen worden?
Dergelijke fouten kunnen vaak voorkomen worden door vroegtijdig informatie in te winnen als men in Duitsland actief gaat worden, zodat er ook voldoende tijd is om vooraf de zaken goed te regelen.

Bestaan er in Duitsland belastingen die we in Nederland niet kennen?
Er bestaan in Duitsland belastingen die wij in Nederland niet kennen, zoals bijvoorbeeld de Kirchensteuer. Maar dat zorgt meestal niet voor de problemen. Problemen ontstaan vaak doordat de consequenties van het grensoverschrijdend ondernemen niet of niet goed worden ingeschat. Problemen ontstaan ook vaak door onwetendheid, zoals bijvoorbeeld alle regelgeving die van toepassing is voor bouw- en installatiebedrijven die in Duitsland projecten willen gaan uitvoeren. Regelgeving die voor buitenlandse ondernemers van toepassing is en die wij in Nederland helemaal niet kennen, zoals alle meldings- en documentatieplichten.

Wat kun je doen als het spreekwoordelijke kalf verdronken is? Valt er te onderhandelen met de Duitse belastingdienst?
Als het kalf verdronken is, moeten we proberen te redden wat er nog te redden valt. Soms lukt dat of lukt dat deels, soms lukt het ook in het geheel niet. Onderhandelingen met Duitse (belasting)ambtenaren zijn heel lastig. Heel anders dan wij in Nederland gewend zijn.
In Duitsland is de redenatie: de regels zijn er en daar moet naar gehandeld worden. De naleving op de regels moet gebeuren, anders hebben de regels geen nut. En blijkt bij de controle dat de regels niet of niet geheel zijn nageleefd, dan volgt er een sanctie, anders heeft de controle geen zin. Eigenlijk een heel recht toe recht aan benadering.

Kunt u een of twee positieve voorbeelden noemen van bedrijven die alles goed hebben gedaan?
Ik kan genoeg bedrijven noemen die de zaken goed voor elkaar hebben, maar ik weet niet of ze dat graag breed uitgemeten zien. Dus namen houd ik liever voor me.

Over Harry Weusthuis
Harry Weusthuis is accountmanager Duitsland Desk bij Flynth Adviseurs & Accountants. Flynth Duitsland Desk is een kerngroep van een tiental specialisten die locatieonafhankelijk Duitse en Nederlandse ondernemers adviseren op administratief gebied, fiscale zaken en loon- en personeelsadministratie. 

1290

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X