Oproep aan nieuw kabinet: “Verstevig de posities van grensprovincies”

Oproep aan nieuw kabinet: “Verstevig de posities van grensprovincies”

Grensprovincies kunnen nog veel meer bijdragen aan een beter en welvarender Nederland. Om dat te bereiken moet het kabinet meer geld en menskracht vrijmaken. Daarvoor pleiten de Commissarissen van de Koning van alle Nederlandse provincies in een gezamenlijke brief aan de nieuwe informateur Mariëtte Hamer.

De gezamenlijke provincies pleiten ook voor een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden.

“Tijd om door te pakken”

“Energietransitie, gezondheidszorg, innovatie, spoorverbindingen, arbeidsmarkt, veiligheid – Nederland doet zichzelf tekort als we voor dit soort ontwikkelingen alleen binnen de eigen grenzen kijken”, zegt René Paas, Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen. Op 17 mei overhandigde hij namens alle provincies de brief aan Hamer.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops was bij zijn aantreden de eerste bewindspersoon voor grensoverschrijdende samenwerking en heeft ervoor gezorgd dat ‘Den Haag’ al verder kijkt dan naar de Randstad alleen. “Nu is het tijd om door te pakken!”, aldus Paas.

Investeren in de toekomst van Nederland

In de brief schrijven de provincies: “Grensregio’s zijn aantrekkelijke groeigebieden, met ruimte om te wonen en te werken langs en over de grens. Ze liggen economisch goed gepositioneerd tussen de Randstad enerzijds en Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Wallonië en Vlaanderen anderzijds. Door kansen in deze gebieden te benutten en grensoverschrijdende samenwerking met onze buurlanden te versterken, investeren we in de toekomst van Nederland.”

De provincies vragen het kabinet om substantiële financiële steun, een actieve houding van de vakdepartementen en een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden. Volgens Paas moeten de kansen in de grensprovincies verzilverd worden. “Een sterke grensregio is goed voor heel Nederland.”

X