Orgaan Europese Commissie doet onderzoek naar grensbelemmeringen

Orgaan Europese Commissie doet onderzoek naar grensbelemmeringen

Het directoraat-generaal Regionaal en stedelijk beleid van de Europese Commissie (DG REGIO) is begonnen met een onderzoek naar grensoverschrijdende belemmeringen binnen de interne grensregio’s en aan de grenzen tussen de lidstaten en de EVA/EER-landen.

DG REGIO houdt hiervoor een online openbare raadpleging, in de vorm van een enquête. Hiermee moet de balans van de uitvoering van het actieplan opgemaakt worden, met name met het oog op de komst van een nieuwe Europese Commissie met nieuwe prioriteiten en de aanhoudende gevolgen van de huidige coronapandemie. De COVID 19-crisis heeft aangetoond hoe diep de regio’s aan de binnengrenzen kunnen worden getroffen. Tegelijkertijd heeft deze crisis ook de diversiteit van de grensoverschrijdende regio’s en hun dynamiek aan het licht gebracht, inclusief de waardevolle bijdrage van de grensarbeiders en de positieve resultaten van de grensoverschrijdende samenwerking.

Aanbevelingen voor toekomstig beleid

Met deze openbare raadpleging wil DG REGIO een uitgebreid overzicht krijgen van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de grensregio’s. Daarnaast wil DG REGIO een goed beeld krijgen van de belemmeringen die (nog steeds) een hindernis vormen voor grensoverschrijdende interacties. Bovendien moet de raadpleging de weg vrijmaken voor het formuleren van constructieve aanbevelingen voor toekomstig beleid voor grensoverschrijdende regio’s. De betrokkenheid van burgers en belanghebbenden aan de grens is daarom van groot belang om beleid te formuleren dat rekening houdt met de behoeften en uitdagingen die een negatief effect hebben op grensoverschrijdende gemeenschappen.

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de grensregio’s kunnen de enquête tot 20 september invullen (in het Duits, Engels of Frans).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X