Partnersteden Enschede en Münster verkennen Amerikaanse samenwerkingskansen rondom energietransitie

Partnersteden Enschede en Münster verkennen Amerikaanse samenwerkingskansen rondom energietransitie

Op zondag 22 mei reist een Euregionale delegatie van overheden, ondernemers en kennisinstellingen af naar de twee Amerikaanse partnersteden van Enschede en Münster in Californië. Het doel van de reis is om bestaande relaties te versterken, het netwerk verder uit te bouwen en samen met de Amerikaanse collega’s de samenwerkingskansen rondom de energietransitie te verkennen. Dit is een thema waar zowel de Amerikaanse partnerstad Palo Alto als de partnersteden Enschede en Münster stevig op inzetten.

Het is de eerste gezamenlijke missie van Enschede en Münster om het Euregionale energiecluster te versterken. Naast vertegenwoordigers van de gemeente Enschede en Münster sluiten ook de Twente Board, WTC Twente, Oost NL, WoonTwente en een delegatie van bedrijven uit de energiesector aan, zoals Demcon, VDL, 2G, Enapter en Fraunhofer FFB.

Transatlantisch innovatienetwerk 

De energietransitie, en specifiek de opslag van energie, is een thema waar de kennisinstellingen en het bedrijfsleven binnen de Nederlands-Duitse Euregio actief op samenwerken. Met de bouw van Europa’s grootste fabriek voor batterijonderzoek in Münster ontwikkelt de Euregio zich tot een wereldspeler in de energiesector. Vanuit Enschede en Twente zijn diverse partijen bij dit batterijonderzoek betrokken. Zo werken de Universiteit Twente (UT) en de Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) uit Münster nauw samen op dit onderwerp. En zijn in Twente verschillende hightechbedrijven gevestigd die zich direct of indirect bezighouden met deze technologie. Ook investeert het Nationaal Groeifonds geld in het UT-onderzoek naar batterijtechnologie.

“Enschede is een stad van technologie, innovatie en creativiteit. Onze kennisinstellingen en het bedrijfsleven combineren technologisch vernuft met maatschappelijke relevantie. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van batterijtechnologie is daar een krachtig voorbeeld van. Ik ben trots dat wij burgemeester Markus Lewe van onze partnerstad Münster en zijn Duitse delegatie kunnen introduceren bij onze Amerikaanse partnerstad Palo Alto. Zij zoeken voor de energietransitie nadrukkelijk de samenwerking met Europa. Het bundelen van onze krachten biedt grote kansen voor Enschede, Münster en de hele Euregio”, aldus Roelof Bleker, burgemeester van Enschede.

Partnersteden

Sinds 2021 zijn Enschede en Münster partnersteden. Het gezamenlijke doel is om de Euregio sociaaleconomisch te versterken, evenals de positie van de regio binnen Europa en de rest van de wereld. De reis naar Californië is de eerste officiële gezamenlijke reis van de twee kersverse partnersteden. Beide steden hebben al enkele decennia partnersteden in Californië: Enschede heeft sinds 1980 Palo Alto als partnerstad en Münster sinds 1986 Fresno.

X