Plannen voor eerste Duitse langetermijnonderzoek naar effecten basisinkomen gepresenteerd

Plannen voor eerste Duitse langetermijnonderzoek naar effecten basisinkomen gepresenteerd

Wat zijn de effecten van een basisinkomen op de arbeidsmarkt? Dat willen Duitse onderzoekers in het kader van een langetermijnonderzoek uitvinden. De eerste stap: mensen werven die hieraan mee willen werken.

Het huidige debat over het basisinkomen, in het Duits ‘Bedingungsloses Grundeinkommen’ genoemd, is maar zelden gebaseerd op gefundeerde kennis. Een gemeenschappelijke studie van het ‘Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung’ (DJW Berlin) en de vereniging ‘Mein Grundeinkommen’ moet hierin verandering brengen en zorgen voor nieuwe, empirische maatstaven. “Dit onderzoek is een reusachtige kans om het jarenlange theoretische debat over het basisinkomen te vertalen naar de maatschappelijke werkelijkheid. Tot nu toe beschikbare experimenten zijn voor het huidige debat in Duitsland grotendeels onbruikbaar. Met dit pilotproject voor de lange termijn slaan we wetenschappelijk nieuwe wegen in”, zegt Jürgen Schupp, senior research fellow van het sociaaleconomische panel (SOEP) bij DJW in Berlijn.

De wervingsfase voor uiteindelijk 1500 testpersonen, waarvan er 120 volgens het toevalsprincipe worden gekozen, en die drie jaar lang zonder voorwaarden 1200 euro per maand ontvangen, is inmiddels van start gegaan. De overige 1380 respondenten dienen als controlegroep om er zeker van te kunnen zijn dat veranderingen die in de studie aan het licht zullen komen ook daadwerkelijk aan het uitbetaalde basisinkomen gelinkt kunnen worden.

“We willen uitzoeken hoe een basisinkomen de mens en maatschappij verandert. We willen weten, wat er gebeurt met het gedrag en levenshouding en of een basisinkomen kan helpen om met de uitdagingen van onze maatschappij om te gaan”, zegt Michael Bohmeyer, initiatiefnemer van de vereniging Mein Grundeinkommen.

Geen voorwaarden voor uitbetaling

De deelnemers aan het pilotproject onder het motto ‘Wir wollen es wissen’ hoeven niet te bewijzen of ze het geld daadwerkelijk nodig hebben en mogen onbeperkt geld bijverdienen als ze dat willen. Het bedrag van het basisinkomen is gebaseerd op de armoedegrens. Dat betekent dat het boven het inkomen ligt dat de mogelijkheden voor levensonderhoud en deelname aan het maatschappelijk leven beperkt.

Omdat menselijke besluitvormingsprocessen uiterst complex zijn en de focus ook op veranderingen van beslissingen en cognitieve vaardigheden van de deelnemers ligt, werken wetenschappers van het ‘Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern’ en de Universiteit van Keulen met psychologisch en gedragseconomisch onderzoek mee aan de studie.

Een miljoen mensen kan deelnemen

Iedereen, die in Duitsland woonachtig en minstens 18 jaar oud is, kan deelnemen. Daartoe moet een online vragenformulier met contactgegevens, informatie over het geslacht, aantal kinderen, aantal personen in het huishouden en informatie over de levensloop, zoals de hoogst genoten opleiding, netto-inkomen en de ontvangst van een uitkering worden ingevuld.
Het onderzoek begint zodra zich 1 miljoen mensen via www.pilotproject-grundeinkommen.de heeft aangemeld of uiterlijk op 10 november 2020 met de mensen die zich tot deze datum hebben ingeschreven. Dit grote aantal is noodzakelijk omdat de datakwaliteit enorm verbetert als het basisaantal deelnemers, waaruit de uiteindelijke respondenten worden gekozen, zo groot en veelzijdig mogelijk is.

De uitbetaling van het basisinkomen start in de lente van 2021. De deelnemers vullen in drie jaar tijd elk zes online vragenformulieren met vragen over de uitoefening van een beroep, tijdsbesteding, consumentengedrag, waarden en gezondheid.

X