Pleidooi voor Nederlands-Duitse klimaatsamenwerking

Pleidooi voor Nederlands-Duitse klimaatsamenwerking

The Hague Centre for Strategic Studies pleit voor meer samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van energieonderzoek. Zo kan de energietransitie sneller en voordeliger uitgevoerd worden.

In Duitsland is er sprake van een langetermijnvisie en strategisch coherente beleidsbenadering op het gebied van energieonderzoek. De onderzoekers stellen een Nederlands equivalent hiervan voor, zodat energieonderzoek niet meer onderhevig is aan veranderingen in de politiek. Het rapport beveelt bovendien de oprichting van een permanent Nederland-Duits energie-prioriteitenprogramma aan. Hiermee kan de samenwerking tussen beide landen versterkt worden. Het programma zou grensoverschrijdende energieprojecten, die nu nog met geld uit de Europese Unie gefinancierd worden, op bilateraal niveau voort kunnen zetten. De middelen en kennis hiervoor zouden uit nationale energieprogramma’s komen.

Door de economische en politieke wederzijdse afhankelijkheid en de geografische nabijheid krijgt het beleid op het gebied van energieonderzoek van Noordrijn-Westfalen extra aandacht.

Veel gedeelte strategische belangen

De buurlanden delen ambitieuze klimaatdoelen en hebben beide belang bij een snelle en kosteneffectieve energietransitie. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zijn onder andere warmte, waterstof, e-mobiliteit en opslag van gedeeld strategisch belang.

Het rapport is hier te vinden.

X