Project ‘Bio-economie – Groene Chemie’ staat open voor nieuwe ideeën

Project ‘Bio-economie – Groene Chemie’ staat open voor nieuwe ideeën

Binnen het INTERREG-project ‘Bio-economie – Groene Chemie’ werken Nederlandse en Duitse ondernemers en kennisinstellingen uit de Eems Dollard Regio aan verschillende projecten voor de ontwikkeling van biobased materialen en een efficiënt gebruik van natuurlijke reststromen uit de land- en tuinbouw.

Open voor nieuwe ideeën

In het open projectdeel worden ondernemers met innovatieve ideeën ondersteund. Zij kunnen subsidie voor grensoverschrijdende projecten aanvragen die bijdragen aan een groenere, klimaatvriendelijkere economie, of die de basis leggen voor nieuwe economische thema’s. Ook haalbaarheidsstudies zijn mogelijk, waarbij bijvoorbeeld de technische en economische haalbaarheid en integratie van biobased producten onderzocht worden.

Omroep voor ondernemers

Het project is op zoek naar ondernemers die een idee hebben waarmee aan een groenere wereld bijgedragen kan worden en die dit idee samen met een Duitse partner willen ontwikkelen. Wanneer het idee binnen het project past, wordt de ondernemer tijdens de volgende stappen begeleid. Experts beoordelen de technische haalbaarheid, het innovatieve aspect en het economisch potentieel van het idee en geven concrete aanbevelingen. Ondernemers krijgen binnen het project ook de mogelijkheid om aan seminars, congressen en netwerkbijeenkomsten van Duitse en Nederlandse bedrijven deel te nemen en om contacten over de grens te leggen.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen contact opnemen met Emiel Elferink, tel. 0614978471, e-mail elferink@bioclear.nl.

X