“Prüfvermerk”: geen juridisch bindende verklaring van architect

“Prüfvermerk”: geen juridisch bindende verklaring van architect

In de Duitse bouwsector is het gebruikelijk dat architecten ondersteunend en adviserend optreden voor de verschillende partijen en op een bepaalde manier toezicht houden op de bouw. Hierbij maken architecten soms aantekeningen en ondertekenen deze ook.

Het Oberlandesgericht Stuttgart moest zich onlangs uitspreken over een zaak waarin de opdrachtgever een andere isolatie had aangebracht dan was overeengekomen. De opdrachtnemer had de opgestelde factuur aan de architect van de opdrachtgever gegeven, die er de verklaring “vaktechnisch en rekenkundig correct” aan toevoegde. Vervolgens betaalde de opdrachtgever. Desondanks stelde de opdrachtgever vervolgens vorderingen in: wegens gebreken vanwege de afwijkende isolatie. De opdrachtnemer is daarentegen van mening dat het ‘Prüfvermerk’ van de architect en de daaropvolgende betaling door de opdrachtgever als een impliciete goedkeuring van de afwijkende isolatie kunnen worden beschouwd, zodat vorderingen wegens gebreken zouden zijn uitgesloten.

Wilsverklaring van de architect jegens opdrachtgever

“Een Prüfvermerk van de architect is niet ongebruikelijk in de bouwsector en komt dus ook vaak voor bij facturen”, legt Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleve (D), uit. Zoals het Oberlandesgericht Stuttgart nu heeft geoordeeld, is een dergelijke verklaring geen juridisch bindende verklaring van de architect. Het is al helemaal geen wilsverklaring van de architect namens zijn opdrachtgever. “Het Prüfvermerk moet veeleer worden beschouwd als een wilsverklaring van de architect jegens de opdrachtgever”, aldus Croonenbrock.

Nederlanders die als opdrachtnemer of opdrachtgever actief zijn in de Duitse bouwsector, moeten zich ervan bewust zijn dat de Prüfvermerke van architecten geen juridisch bindende gevolgen hebben voor de andere partij en dus geen goedkeuringen kunnen zijn. “Enerzijds sluiten zij geen garantierechten voor gebreken uit en anderzijds zijn zij ook geen impliciete goedkeuring voor wijzigingen”, stelt Croonenbrock.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X