Regio Groningen pleit voor Rijksbijdrage aan Wunderline

Regio Groningen pleit voor Rijksbijdrage aan Wunderline
Het stadhuis van Bremen.

De provincie Groningen, een aantal Groninger gemeenten en het Groningse bedrijfsleven hebben zich op 25 mei in een gezamenlijke oproep tot Mariëtte Hamer gericht, de informateur van het nieuw te vormen kabinet. In de brief doen ze een dringend beroep op Den Haag voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk aan twee Rijksinfrastructuurprojecten in Groningen, waaronder de ‘Wunderline’: de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Het gaat hier om projecten die in een vergevorderd stadium van besluitvorming zaten, maar nu sterk onder druk zijn komen te staan doordat de provincie grote aanvullende financiële bijdragen heeft moeten doen aan andere Rijksinfrastructuurprojecten. Op dit moment ontbreekt in totaal 78 miljoen euro voor de realisatie van beide projecten. De regio Groningen wil hierover in gesprek gaan met het Rijk om te zoeken naar oplossingen.

Sociaaleconomische structuur in noordelijke (grens)regio versterken

De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen, Oldambt, provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en EDR (Eems Dollard Regio) werken intensief samen aan het verbeteren van infrastructuur, met als doel om de sociaaleconomische structuur in de noordelijke (grens)regio te versterken. Eerder is daartoe onder meer samen met het Rijk een zogenoemd Regio Specifiek Pakket (RSP) ontwikkeld voor deze Rijksinfrastructuur.

De afgelopen jaren heeft de provincie meerdere keren substantieel grote aanvullende financiële bijdragen gedaan aan de, onder verantwoordelijkheid van het Rijk, uitgevoerde projecten waarbij Rijksinfrastructuur werd verbeterd. Dit was noodzakelijke vanwege substantiële overschrijdingen bij de (Rijks)projecten ‘Groningen Spoorzone’ en ‘Aanpak Ring Zuid’, waarvoor de risico’s voor rekening van de provincie kwamen. Dit zorgde voor uitputting van het budget in het RSP-programma.

Wunderline

Door te investeren in de kwaliteit van de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Bremen geven de provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen samen een impuls aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstap tussen Groningen en Bremen kunnen reizen. Dit is in het belang van de grensoverschrijdende samenwerking, werkgevers, werknemers, studenten en toeristen. Het Rijk draagt weliswaar bij aan de Wunderline, maar het overgrote deel werd tot op heden door de provincie gefinancierd. Ondertussen is de eerste bouwfase gestart. Uiterlijk in 2022 moet er duidelijkheid over de financiering van bouwfase 2 zijn, om tijdig te kunnen starten én in aanmerking te komen voor cofinanciering uit de EU. Dit zijn belangrijke afspraken die met de Duitse partners gemaakt zijn. De noordelijke regio doet dan ook een dringend beroep op Den Haag om beide Rijksinfrastructuurprojecten perspectief te bieden op financiering met Rijksmiddelen in een nieuw regeerakkoord.

X