RH2INE-congres: internationale waterstoftransitie in de binnenvaart

RH2INE-congres: internationale waterstoftransitie in de binnenvaart

Op vrijdag 22 september vond in het provinciehuis in Den Haag het jaarlijkse internationale RH2INE-congres plaats. Meer dan 120 deelnemers namen kennis van en wisselden informatie uit over de ontwikkelingen rond waterstoftoepassing in de binnenvaart. Daarbij waren afgevaardigden uit onder andere Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk aanwezig.

Doel van de bijeenkomst was om internationaal kennis uit te wisselen, te netwerken en zo op termijn de Rijncorridor CO2-neutraler te maken. Gedeputeerde Jeannette Baljeu van Provincie Zuid-Holland, die de gastvrouw van de bijeenkomst was, was tevreden over de opkomst: “Uit uw actieve deelname blijkt de urgentie van een CO2-neutrale transportcorridor in het dichtbevolkte gebied waarin we leven. Het RH2INE-initiatief is een goed voorbeeld van hoe we bijdragen aan het verwezenlijken van deze ambitie. Met het eerste schip dat sinds dit jaar daadwerkelijk op waterstof vaart, is het nu tijd om op te schalen en door te pakken.”

Knelpunten aanpakken

Michael Theben, directeur-generaal bij het ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatactie en Energie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, concludeerde dat veel partijen inmiddels het belang van standaardisatie voor een snelle marktacceptatie hebben onderkend. Ook pleitte hij voor een Europese top-downbenadering, zodat knelpunten in de regelgeving aangepakt kunnen worden. Tijdens het congres werden meerdere van deze knelpunten besproken, die de waterstoftransitie op dit moment nog bemoeilijken.

Lees verder op de website van de provincie Zuid-Holland.

X