SAVE: de energietransitie in Nederlandse en Duitse gemeenten

SAVE: de energietransitie in Nederlandse en Duitse gemeenten
(c) Eems Dollard Regio

In het kader van het INTERREG-project SAVE (SAmen Voor de Energietransitie) kwamen onlangs vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse gemeenten bij elkaar tijdens een workshop op Ameland. Doel van deze workshop was om partijen samen te brengen en ervaringen van gemeenten over energietransitie met elkaar te delen om zo tot concrete ideeën te komen. Welke risico’s en kansen zijn er in de transitie naar schonere en duurzame energie? En welke maatregelen zijn er die gemeenten kunnen ondersteunen in het transitieproces? Ook werd besproken hoe gemeenten de betrokkenheid van burgers kunnen vergroten.

De workshop heeft veel mogelijkheden aan het licht gebracht hoe gemeenten hun eigen energiebeheer kunnen verbeteren en hoe de betrokkenheid van burgers grote invloed kan hebben.

Enquête

Als eerste werden de projectdoelstellingen en de mogelijke maatregelen van het project gepresenteerd. Deze zijn onder andere gebaseerd op de uitkomsten van een enquête die onder de drie beoogde doelgroepen van SAVE – burgers, bedrijven en gemeenten – is gehouden. Hieruit zijn het bestaande kennisniveau, de behoefte aan extra kennis en het actiepotentieel naar voren gekomen. Op basis van de resultaten zullen diverse masterclasses worden aangeboden op het gebied van energie-innovaties in en voor bedrijven. Verder zal een set van ‘best-practices’ voor het creëren van bewustzijn bij en participatiemogelijkheden voor burgers worden opgesteld en waar mogelijk worden uitgevoerd.

Duurzaamheid in de praktijk 

Verder hebben de projectpartners in het eerste blok van het evenement verslag uitgebracht over de wijze waarop de vraag naar beter energiebeheer binnen de gemeenten kan worden beantwoord en hoe een transitie naar efficiëntere en duurzamere oplossingen kan slagen. Er werd een applicatie gepresenteerd die het mogelijk maakt het energieverbruik van gebouwen weer te geven en CO2-balansen op te stellen. Zo kan worden bijgedragen aan de vergroting van de energie-efficiëntie in gemeentelijke gebouwen. Daarnaast presenteerde de gemeente Ameland de innovatieve maatregelen die zij heeft genomen om het eiland te verduurzamen. Het Oost-Friese eiland Borkum bracht vervolgens verslag uit over het concept voor de ontwikkeling van een leefruimte die zowel de mens als het milieu ten goede komt. Verder berichtte de gemeente Leeuwarden over een auto-deelconcept op het platteland en het enthousiasme aldaar voor lokale, schone energie.

Acceptatie 

Het tweede blok van het evenement was gewijd aan het thema acceptatie. Wat betekent acceptatie eigenlijk in economische context en waarom is het zo belangrijk voor een succesvolle implementatie van de energietransitie? In dit verband werden al uitgevoerde maatregelen en software-ondersteunde informatieconcepten voor alternatieve energievoorziening door externe organisaties gepresenteerd, zoals een gesubsidieerde woonwijk in Hoogeveen die met waterstoftechnologie wordt verwarmd.

Het evenement werd afgerond met een rondleiding over het eiland, waarbij onder meer demonstraties werden gegeven van getijdenvlieger-technologie (stroomopwekking onder water), warmtepomptechnologie en brandstofceltechnologie.

INTERREG

Het SAVE-project wordt medegefinancierd in het kader van het INTERREG VA-programma Duitsland-Nederland met bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, alsmede van de deelstaat Nedersaksen.

Onder leiding van MARIKO GmbH uit Leer en de ondernemersvereniging FME bestaat het kernteam van het SAVE-project uit de Duitse Kreis Leer, gemeente Ameland, NettCon Energy GmbH, Nordseeheilbad Borkum GmbH, Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Leeuwarden.

X