Smart Industry ziet kansen in Duitsland

Smart Industry ziet kansen in Duitsland

Ondernemers in Oost-Nederland moeten slimmer gaan produceren. Smart Industry is hierbij het toverwoord. Bij Smart Industry draait het om het optimaliseren van de productie met inzet van ICT. In Duitsland heeft deze manier van produceren hoge prioriteit. Het Aktionsplan Smart Industry Ost-Niederlande is nu bij Kennispark Twente beschikbaar in het Duits dankzij de sterke banden en enorme kansen voor bedrijven aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens.

Bedrijven en de overheid moeten zich bewuster worden van de grote kansen die Smart Industry biedt voor economische groei en werkgelegenheid. Daarnaast is het van belang dat bedrijven meer kennis over de mogelijkheden krijgen. Ook vragen bedrijven om gerichte investeringen door de overheid.  Dit zijn belangrijke conclusies uit het rapport ‘Boost: Actieagenda Smart Industry Oost-Nederland’.

De Actieagenda voor Oost-Nederland is een regionale vertaling van de landelijke Actieagenda. Gelderland en Overijssel zijn de eersten die zich hebben ingespannen voor een gezamenlijk regionaal Actieprogramma. Deze twee provincies beschikken van oudsher over een sterke HTSM-kennisinfrastructuur (high tech systemen en materialen) en een uitgebreide maakindustrie. Volgens de schrijvers van het rapport kunnen de voedingsindustrie, gezondheidszorg en energie- en milieusector ook profiteren van de mogelijkheden.

Samenwerking met Duitsland
Smart Industry koppelt geavanceerde ICT aan productieprocessen binnen bedrijven. Dit leidt tot efficiëntere en slimmere productieprocessen, producten en ondernemingsmodellen. Hierdoor kunnen bedrijven beter en sneller inspelen op de behoeften uit de markt. In Duitsland heeft deze vierde industriële revolutie een hoge prioriteit bij innovatieve bedrijven. De geografische ligging van Twente wordt door de ondervraagde bedrijven en kennisorganisaties gezien als een uitstekend startpunt om samen te werken met Duitse bedrijven: dicht bij de grens en met bestaande grensoverschrijdende verbindingen tussen bedrijven.

Meer dan 204 Nederlandse bedrijven en kennisorganisaties hebben meegewerkt aan het actieplan voor Oost-Nederland, onder meer via workshops en interviews. De belangrijkste thema’s binnen de Actieagenda zijn het vergroten van de bewustwording en kennis over Smart Industry, het verbinden van initiatieven, het bouwen aan business cases, het versnellen van start-ups en het ontwikkelen en delen van kennis in fieldlabs en innovatiecentra.

Lees meer over de Smart Industry in Oost-Nederland bij Kennispark Twente.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X