“Nederlandse kinderen moeten al op kleuterschool Duits leren“

“Nederlandse kinderen moeten al op kleuterschool Duits leren“

Nederlandse kinderen moeten al op zeer jonge leeftijd Duits leren. Dit geldt vooral voor kinderen die in het grensgebied wonen, schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Het al op jonge leeftijd leren van een buurtaal verhoogt de kans op goede stages en banen, aldus staatssecretaris Sander Dekker. “Leerlingen in de grensregio’s groeien op in een unieke omgeving. Binnen enkele minuten staan zij in een ander land, met een andere taal en cultuur. Daardoor krijgen ze een grenzeloze blik op de toekomst mee. Als ze ook hun buurtaal goed beheersen, kunnen ze optimaal profiteren van de kansen die de grensregio hen biedt.”

Barrières wegnemen

Sinds 2006 kunnen basisscholen Duits en Frans in hun lespakket opnemen. Via EP-Nuffic zijn jaarlijks subsidies beschikbaar om vreemdetalenonderwijs (vvto) te stimuleren. Maar volgens Dekker gebeurt dit nog veel te weinig. “Het aantal scholen dat buurtaalonderwijs aanbiedt blijft beperkt tot ongeveer zestig scholen. Dat is, vooral in de grensregio’s, een gemiste kans.” Scholen ervaren nog steeds drempels om met buurtaalonderwijs aan de slag te gaan. Dekker wil deze barrières wegnemen.

Problemen

Dekker heeft achterhaald welke problemen scholen ervaren bij het invoeren van buurtaalonderwijs. Er blijkt te weinig kruisbestuiving te bestaan tussen scholen onderling, waardoor ze niet profiteren van elkaars kennis, ervaringen en netwerken. Ook hebben leerlingen, ouders, leraren en bestuurders vaak weinig interesse in Duits en Frans. Ze hebben nog weinig zicht op de toekomstperspectieven die een goede beheersing van de buurtaal kan bieden. Daarnaast ontbreekt een volledige methode voor Duits of Frans op Nederlandse basisscholen en beheersen leraren het Duits of Frans soms onvoldoende om daarin les te geven. Scholen ervaren hiervoor een gebrek aan tijd en geld.

Kenniscentrum

Dekker wil bovenstaande belemmeringen wegnemen. “Mijn uitgangspunt is basisscholen beter te faciliteren om belemmeringen weg te nemen om een kwalitatief goed programma voor Duits of Frans in te richten. Daartoe worden kennis en goede voorbeelden makkelijk vindbaar en toegankelijk gemaakt binnen een netwerk van scholen, overheden en bedrijven.” EP-Nuffic gaat nog dit jaar een kenniscentrum voor buurtaalonderwijs inrichten, waarin initiatieven worden gebundeld, samenwerking gestimuleerd, onderwijsmateriaal verzameld en scholen geïnformeerd en ondersteund. Dekker noemt als goed voorbeeld van samenwerking met partnerscholen in buurlanden onder meer de Euregioschool.

De gehele brief van staatssecretaris Dekker kan hier worden gedownload.

X