Nog nooit was de Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal zo goed bezocht. Ca. 260 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse gemeenten, de provincies, Noordrijn-Westfalen en projectpartners waren op maandag 17 december 2018 in het Euregio-Forum in Kleve aanwezig. De Euregio Rijn-Waal was bijzonder vereerd dat de staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Raymond Knops, als eregast aanwezig was. Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst kreeg Theo Giesbers uit Groesbeek de Euregio Rijn-Waal-erepenning uitgereikt.

Eregast en gastspreker was dit jaar de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Raymond Knops. De heer Knops is in zijn functie als staatssecretaris onder meer verantwoordelijk voor het buurlandenbeleid van de Nederlandse regering. In zijn onderhoudende toespraak lichtte de staatssecretaris het buurlandenbeleid van Nederland toe, uiteraard met speciale aandacht voor de grensoverschrijdende samenwerking. “In de grensregio´s gebeurt heel veel. Tijdens mijn tour langs de diverse grensregio´s ben ik onder de indruk geraakt van de grote verscheidenheid aan vormen van grensoverschrijdende samenwerking. Met name hier in de Euregio Rijn-Waal bestaan er op veel diverse niveaus, zowel tussen gemeenten, als tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse culturele organisaties en sportverenigingen duurzame contacten. Grensregio´s kunnen dus zelf heel veel voor elkaar krijgen, maar daar waar regelingen op nationaal niveau nodig zijn, willen wij er in Den Haag zijn voor de grensregio“, aldus de staatssecretaris.

Een concreet voorbeeld hiervan is de duurzame financiering voor de GrensInfoPunten: “Al die duizenden mensen die over de grens willen wonen en werken, lopen tegen verschillen in wet- en regelgeving aan. De GrensInfoPunten adviseren en helpen hen verder. Samen met mijn college Europa-Minister Holthoff-Pförtner van Nordrhein-Westfalen hebben wij in november afspraken gemaakt om de GrensInfoPunten vanaf 2021 duurzaam te financieren.” Voor de Euregio Rijn-Waal is dit een heel belangrijk signaal en de Euregio Rijn-Waal verheugt zich dan ook op een intensive samenwerking met staatssecretaris Knops.

Euregio-Voorzitter Ulrich Francken reikt de Euregio Rijn-Waal Erepenning 2018 uit aan Theo Giesbers in het bijzijn van zijn familie, staatssecretaris Raymond Knop en vice-voorzitter Hubert Bruls.

Euregio Rijn-Waal-erepenning dit jaar voor Theo Giesbers

De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, Ulrich Francken, reikte tijdens de Eindejaarsbijeenkomst de Euregio Rijn-Waal erepenning 2018 uit aan Theo Giesbers uit Groesbeek. De erepenning wordt jaarlijks afwisselend toegekend aan een Nederlandse of Duitse inwoner, die zich op bijzondere wijze inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking.

Uit de laudatie die de heer Francken voor Theo Giesbers hield, sprak duidelijk de veelzijdigheid van de manier waarop Theo Giesbers zich wijdt aan het verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking. De heer Giesbers heeft een Duitse vader en Nederlandse moeder en kwam van kinds af aan al in contact met beide culturen en dit heeft hem in belangrijke mate gevormd. Zowel in zijn werkzame leven als schooldirecteur van Basisschool Op de Horst en als wethouder van de Gemeente Groesbeek en in zijn vrije tijd hecht hij veel waarde aan het leggen van contacten naar het nabije buurland, met name de gemeenten Kleve en Kranenburg. Zo ging hij als directeur van de plaatselijke basisschool met zijn leerlingen naar Duitsland en leerde hen hoe zij boodschappen moeten doen, bezocht met hen musea en bleef ook overnachten in de Duitse jeugdherberg De Wolfsberg. Een bijzondere activiteit, die gelukkig nog steeds wordt voortgezet.

Als wethouder heeft zij zich met grote betrokkenheid ingezet om de verbindingen tussen Groesbeek en Duitsland te verbeteren en hij was dus ook een fervent voorvechter van de Draisine en drijvende kracht achter het snelfietspad tussen Kranenburg en Groesbeek. Als dirigent van het kerkkoor in Wyler heeft hij dit koor in de afgelopen dertig jaar uitgebouwd tot een echt gemend Nederlands-Duits koor, dat bijvoorbeeld ook de muzikale omlijsting van veel herdenkingsbijeenkomsten in Berg en Dal en Kranenburg verzorgt. De laatste jaren houdt Theo Giesbers zich ook bezig met de plaatselijke geschiedenis en heeft diverse verhalen van mensen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog een bijzondere rol spelen, uitgezocht en gezorgd voor passende monumenten in en om Berg en Dal, Kranenburg en Kleve. Kortom, Theo Giesbers zet zich op zeer diverse terreinen in om de samenwerking in de grensstreek te verbeteren en te ondersteunen en is daarom een terechte drager van de Euregio Rijn-Waal Erepenning.

Theo Giesbers reageerde zeer verheugd en verklaarde dat het samenleven met de buren aan de andere kant van de grens voor hem altijd vanzelfsprekend is: “De grens bestaat voor mij niet, in tijden van vrede moeten we niet aan grenzen denken, maar aan wederzijdse verbindingen en hier zet ik mij heel graag voor in.”

X