Staatssecretaris Wiebes komt met Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

Staatssecretaris Wiebes komt met Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders
Staatssecretaris Wiebes van Financiën (c) Rijksoverheid

Op 11 september jl. heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn tweede “Rapportage van fiscale knelpunten van grensarbeiders” gepubliceerd. Hieronder de belangrijkste punten uit deze rapportage.

EU/EWR-Bescheinigung

Inwoners van Nederland die Duitse inkomsten genieten, kunnen in Duitsland verzoeken om als onbeperkt belastingplichtige (“unbeschränkt Steuerpflichtige”) te worden aangemerkt. Als zij aan de voorwaarden voldoen, maken zij aanspraak op dezelfde aftrekposten en belastingvrije sommen als inwoners van Duitsland. Om in Duitsland als onbeperkt belastingplichtige te kunnen worden aangemerkt, zijn van Duitse zijde verschillende formulieren, de zogenoemde “EU/EWR-Bescheinigungen”, vastgesteld. Belastingplichtigen die het betreft, moeten deze formulieren invullen en toezenden aan het bevoegde Duitse Finanzamt. Het formulier moet door het bevoegde kantoor van de Nederlandse Belastingdienst worden voorzien van een bevestiging dat de daarin opgenomen inkomensgegevens niet in strijd zijn met de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn.

De Staatssecretaris geeft aan op korte termijn een “geactualiseerde mededeling” te publiceren over het invullen van een EU/EWR-Bescheinigung.

Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

De in de Wet Inkomstenbelasting 2001 opgenomen keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen is met ingang van 1 januari 2015 vervangen door de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Met buitenlandse belastingplichtigen wordt gedoeld op niet in Nederland woonachtige personen die Nederlandse inkomsten genieten – bijvoorbeeld iemand die in Duitsland woont en (permanent) in Nederland werkt.

De nieuwe regeling kan gevolgen hebben voor buitenlandse stellen waarvan een van beide partners zijn/haar inkomen voor minimaal 90% uit Nederland ontvangt, terwijl de andere partner alleen inkomsten uit de woonstaat (Duitsland) geniet. Alleen de partner die voldoet aan de 90%-eis, komt in aanmerking voor aftrek van de kosten (hypotheekrente) van de (in Duitsland gelegen) eigen woning. De kosten (hypotheekrente) die aan de andere partner kunnen worden toegerekend (veelal 50%), zijn in Nederland niet meer aftrekbaar, omdat het gezamenlijke inkomen van deze partners niet voldoet aan de 90%-eis.

Op gezinsniveau moet het inkomen van beide partners dus voor 90% of meer in Nederland zijn belast.

Voorlichting nieuw belastingverdrag Nederland-Duitsland

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland zal met ingang van 1 januari 2016 van toepassing zijn. De informatievoorziening over de gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Belastingdienst (Privé-Internationaal-Verdragen-Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland). Daarin is

uitgebreide informatie opgenomen over de gevolgen voor werknemers en gepensioneerden, over de compensatieregeling en de mogelijkheid van het overgangsrecht gedurende het jaar 2016. De komende tijd zal op de site van de Belastingdienst de voorlichting over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland stapsgewijs worden uitgebreid.

Burgers en ondernemers met vragen over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland kunnen terecht bij het team grensoverschrijdend werken en ondernemen (team GWO) van de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 – 024 12 12 (vanuit Duitsland: 0800 – 10 11 352). Het team GWO participeert bovendien in voorlichtings- en rondetafelbijeenkomsten. Actieve informatievoorziening aan grensarbeiders in de Nederlands-Duitse verhouding vindt tevens plaats tijdens de maandelijkse spreekdagen in Kerkrade/Herzogenrath. De data hiervoor zijn te vinden op www.grenzinfopunkt.eu. Vertegenwoordigers van het “Grenzinfopunkt” behandelen ook telefonische vragen over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland. Tegen het einde van het jaar zal het Grenzinfopunkt een specifieke sessie organiseren over het nieuwe belastingverdrag, met een dagdeel over de compensatieregeling voor grensarbeiders en een dagdeel gewijd aan de gevolgen voor met name gepensioneerden.

Vervolgstappen zijn voorzien om specifieke groepen belastingplichtigen, zoals de gepensioneerden en de inwoners van Nederland met een Duitse Rente, gerichte informatie te verstrekken. Zo heeft de Belastingdienst diegenen die in Duitsland wonen en in verband met hun Nederlandse pensioen of uitkering een zogenoemde verdragsverklaring (verzoek vrijstelling loonbelasting/ premie volksverzekeringen) hebben, recent per brief geïnformeerd over de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag en de mogelijkheid van de overgangsregeling van één jaar. Als men voor het overgangsrecht 2016 in aanmerking wil komen, moet men de betreffende brief vóór 8 oktober 2015 getekend retourneren aan de Belastingdienst. Reageert men niet, dan wordt de vrijstelling op het pensioen uit Nederland met ingang van 2016 ingetrokken.

Websites over grensarbeid

De website www.grensinfo.nl is specifiek gericht op werknemers die over de grens werken. Deze site is recent vernieuwd en uitgebreid met meer informatie over fiscaliteit en sociale zekerheid, zodat ook grensarbeiders die in bijzondere situaties verkeren, informatie kunnen vinden die voor hen van belang is.

Daarnaast is er de website startpuntgrensarbeid.benelux.int, die met name de beschikbare informatie over de verschillende onderwerpen uit de verschillende landen (inclusief Duitsland) van de verschillende instanties aan elkaar koppelt. Op deze site zijn bovendien verschillende voorlichtingsbrochures beschikbaar.

Verder is er extra aandacht voor persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders langs de grens. Er zijn vanuit de grensregio’s zelf initiatieven om het bestaande adviesaanbod voor grensarbeiders door de Euregio’s, Eures en vakbonden zichtbaarder te maken en onder één naam te opereren, de grensinfopunten. Door structurele samenwerking en afstemming moet dit leiden tot “frontoffice dienstverlening van hoge kwaliteit” aan grensarbeiders en hun werkgevers. Dit gaat in samenwerking met andere instanties, zoals de Belastingdienst.

 

Bas Wissing 10Over de auteur

Bas Wissing (1966) is sinds 1989 in dienst van BDO. Als belastingadviseur (senior manager) is hij werkzaam in de algemene praktijk, met de nadruk op inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Bas adviseert met name bedrijven in het MKB-segment. Ook maakt hij deel uit van de Adviesgroep Nederland-Duitsland, die Nederlandse en Duitse bedrijven begeleidt die zaken (willen) doen in Duitsland of Nederland.

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X