Startkla(a)r: grensoverschrijdend jongeren met sociaal-emotionele beperkingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Startkla(a)r: grensoverschrijdend jongeren met sociaal-emotionele beperkingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Zorg over de grenzen heen: de Nederlandse organisatie Pluryn en het Duitse Haus Freudenberg voeren samen het project ‘Startkla(a)r’ uit. Tijdens een gezamenlijk symposium bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve werden onlangs de resultaten van de projectbijeenkomsten aan een grensoverschrijdend vakpubliek gepresenteerd. Sprekers uit Duitsland en Nederland vulden het programma met interessante lezingen aan.

In het project ‘Startkla(a)r’ staat de participatie van jonge mensen met sociaal-emotionele beperkingen op de arbeidsmarkt centraal. Kenmerkend voor deze groep is onder andere dat ze het moeilijk vinden om hun plaats te vinden in grote groepen, ze actief weerstand tonen en veel aandacht nodig hebben. Vooral de start op de arbeidsmarkt is voor deze groep een grote uitdaging. In het kader van het project delen beide instellingen daarom verschillende behandelingen en concepten op het gebied van integratie op de arbeidsmarkt met elkaar. Het project begon op 1 oktober 2018 en eindigt op 30 september 2019.

“Wij hoopten met het project nieuwe kennis op te doen en zo ons aanbod verder te ontwikkelen”, aldus Barbara Stephan, directeur van Haus Freudenberg GmbH. Drie jaar geleden heeft de werkplaats voor mensen met veeleisend gedrag in de vestiging van Haus Freudenberg in Kranenburg het aanbod ‘Durch-St.A.R.T.’ opgezet. De hiervoor verantwoordelijke afdelingshoofden Maria Schötten en Maximilian Behme van de sociale dienst zijn actief bij het project betrokken. “Met hun engagement hebben zij wezenlijk bijgedragen aan het succes van het project”, geeft Beatrix Heistermann, hoofd van de sociale dienst en projectcoördinator, aan.

Tijdens het symposium trok een door de projectgroep ontwikkelde interview-kubus veel aandacht. Deze kubus of dobbelsteen maakt het mogelijk om doelgericht naar de wensen en ideeën van de betrokkenen te vragen. Met de opgedane kennis uit het symposium kan deze dobbelsteen bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw, op maat gemaakt aanbod voor deze doelgroep. Door hun gedrag had deze doelgroep tot nu toe nauwelijks kans op een vaste werkplek.

Het project wordt door het Landschaftsverband Rheinland ondersteund en wordt in het kader van het People to People met middelen uit het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland mogelijk gemaakt.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X