Succesvolle kickoff DU.Invest Niederlande

Succesvolle kickoff DU.Invest Niederlande
Duisburg.

Nederland en Duisburg liggen geografisch gezien dicht bij elkaar en hebben veel raakvlakken. Hierin liggen grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Duisburg meer onder de aandacht brengen bij Nederlandse ondernemers was dan ook het doel van het businessevent ‘DU.Invest Niederlande’, dat recent plaatsvond. Georganiseerd was deze digitale bijeenkomst door de Duisburg Business & Innovation GmbH (DBI), ondersteund door de Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland (DNBC Gelderland). Anouk Ellen Susan verzorgde de presentatie, Willemijn van der Toorn (Nederlandse consul in Düsseldorf) sprak het welkomstwoord en als sprekers traden onder andere Peter van Ling (directeur van Duisport agency GmbH), Chris Rameckers (Qwiek) en Wim Schreuder (Consus Deutschland GmbH) op.

“Met behulp van DU.Invest Niederlande willen wij de samenwerking tussen Duisburg en Nederland versterken en het bestaande potentieel verder uitbreiden”, aldus DBI-directeur Rasmus C. Beck. “Wij bieden een platform dat ondernemers en belangstellenden met elkaar in contact brengt en over interessante ontwikkelingen in Nederland en de regio rond Duisburg informeert.”

Matchmaking-reeks wordt 2022 voortgezet

De reacties vanuit de groep deelnemers op de eerste bijeenkomst van deze matchmaking-reeks waren doorgaans positief. “Wij hebben na het event van verschillende kanten de feedback ontvangen dat de besproken thema’s buitengewoon interessant en inspirerend waren”, vertelt Miriam Bretz, projectmanager bij Duisburg Business & Innovation GmbH. Aan de orde kwamen tijdens deze eerste sessie thema’s als mobiliteit en infrastructuur, startups in de software sector, waterstof, circulaire economie alsmede de handelsbetrekkingen tussen Duisburg, Nederland en China. “Ondanks het overzichtelijke aantal deelnemers tijdens deze eerste bijeenkomst hebben twee bedrijven meteen contact met elkaar opgenomen en plannen al een samenwerking”, aldus Bretz. “Ons doel is om deze reeks talk- en matchmaking-bijeenkomsten in 2022 voort te zetten, maar dan hopelijk met persoonlijke aanwezigheid van alle deelnemers op locatie. De datum wordt nog bijtijds bekendgemaakt.”

Vestigingslocatie met veel potentieel

Circa 500 Nederlandse bedrijven zijn al in Duisburg gevestigd – en het aantal groeit gestaag. Dat is niet zo verwonderlijk: tenslotte biedt Duisburg als vestigingslocatie veel interessante voordelen. Allereerst de ligging dicht bij Nederland en de bestaande economische en culturele banden. Verder heeft Duisburg de grootste binnenhaven ter wereld (met een Nederlandse CEO). De stad aan de Rijn is tevens de thuisbasis van de Duitse staalindustrie. Hier vinden vandaag de dag dynamische ontwikkelingen op het gebied van waterstof plaats. Ook is Duisburg het middelpunt van een regio met zo’n 500.000 inwoners en beschikt de stad over de innovatieve Universität Duisburg-Essen (met circa 45.000 studenten), een uitstekende startup-spirit en een interessante vastgoedmarkt met veel potentie.

Synergie-effecten 

Uiterst tevreden toonde zich ook Wouter Timmermans, voorzitter van de Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en mede-organisator van het businessevent. “Sinds de oprichting van de DNBC Gelderland hebben wij de intentie de banden tussen Gelderland en met name de Metropole Ruhr aan te halen en uit te breiden”, aldus Timmermans. “Duisburg ligt in het centrum van die regio, vandaar dat wij veel interesse hadden om actief aan dit event mee te doen. Wij hopen hiermee in de toekomst het bestaande Duits-Nederlandse netwerk te versterken en uit te breiden om zodoende te zorgen voor synergie-effecten voor alle betrokken partijen.”

X