Talenten uit het buurland leren kennen tijdens ‘Magic Date’-event

Talenten uit het buurland leren kennen tijdens ‘Magic Date’-event

In de Nederlands-Duitse grensregio is het voor studenten interessant om voor een stage- of afstudeerplek ook eens een kijkje over de grens te nemen. Hetzelfde geldt voor bedrijven: een stagiair of net afgestudeerde uit het buurland aannemen levert boeiende nieuwe perspectieven op. Cross Border Talent organiseert daarom op donderdag 25 april a.s. het ‘Magic Date’-event, waar Nederlandse en Duitse studenten en bedrijven elkaar in een muzikale setting kunnen leren kennen.

Het netwerkevent vindt plaats in het Rock ‘n’ Popmuseum in Gronau en begint om 15.00 uur. Tot 17.00 uur kunnen de studenten en bedrijven op diverse manieren met elkaar kennismaken. Daarna is er gelegenheid tot netwerken tijdens een afsluitende borrel. Van tevoren kan het Rock ’n’ Popmuseum bezocht worden.

Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden. Aan het evenement zijn geen kosten verbonden.

In het INTERREG-project Cross Border Talent werken drie hogescholen en drie werkgeversorganisaties uit Nederland en Duitsland samen om talentvolle studenten voor de grensregio te behouden. Studenten uit het ene land worden samengebracht met bedrijven uit het andere land. Tijdens de afstudeerfase onderzoeken de studenten een praktijkgericht (grensoverschrijdend) vraagstuk. De bevindingen hiervan zetten zij, tijdens een traineeship, vervolgens zelf om in de praktijk.

X