Toch geen grensoverschrijdende trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken

Toch geen grensoverschrijdende trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken

Al enkele jaren zijn de Zuid-Limburgse gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Provincie Limburg bezig met het aanleggen van een grensoverschrijdende fietsroute tussen Maastricht en Aken, de zogenaamde Trambaanfietsroute. De aanleg van deze route gaat nu toch niet door.

Bovengenoemde gemeentes en Provincie Limburg hebben besloten om niet door te gaan met het project vanwege een gebrek aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Hiermee volgen zij het advies van de Stuurgroep Trambaanfietsroute op om na vier jaar het project te beëindigen.

Fietsen over het tracé van de oude stroomtram

In 2015 tekenden de partijen nog een intentieverklaring om samen een nieuw fietspad te realiseren. Het moest een aantrekkelijke en veilige fietsroute tussen Maastricht en Aken worden, die aan zou sluiten op langeafstandsfietsroutes in België en Duitsland. Met de route moest de lokale economie een impuls krijgen. Omdat de route over het tracé van de tramlijn uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zou gaan, zou de historie van de stoomtram zichtbaar worden.

Vanaf het begin was er echter verzet tegen het project. Er werden daarom diverse veranderingen doorgevoerd: er werden andere routes voorgesteld en er werd geen extra verharding toegepast. Bovendien zouden natuurgebieden vermeden worden. Het mocht echter niet baten: ook na inzet van een burgerparticipatietraject was er nog steeds weerstand onder om- en aanwonenden. Daarom werd uiteindelijk besloten te stoppen met het project.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X