Vanuit de collegezaal naar de hotspot van de wetenschap

Vanuit de collegezaal naar de hotspot van de wetenschap

Studenten Chemietechniek van de Hochschule Emden/Leer bezoeken op woensdag 9 mei, op de Dag van Europa, de Hanzehogeschool, EnTranCe (Energy Transition Center), de ZAP faciliteit (Zernike Advancend Processing) en het bedrijf Syncom (Biotech bedrijf). Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de grensoverschrijdende samenwerking in het INTERREG V-A Project “Bio-Economie in de Non-Food Sector”.

Samen met professor Dr. Mark Rüsch bezoeken studenten Chemietechniek van de Hochschule Emden de Zernike Campus, waar kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en voorzieningen op het gebied van groene chemie zich bevinden.

De studenten worden bij de Hanzehogeschool welkom geheten en krijgen informatie over de instelling, evenals over het grensoverschrijdende project “Bio-Economie in de Non-Food Sector “. In dit project wordt onderzoek gedaan naar groene grondstoffen voor verschillende toepassingsgebieden. De studenten krijgen onder andere een rondleiding bij de ZAP faciliteit. De ZAP faciliteit fungeert als proeftuin en vliegwiel voor verwaarding van biomassa en is een unieke testomgeving voor biobased experimenten in Noord-Nederland.

Tot slot presenteert lector dr. Andre Heeres (Biobased Chemie, Hanzehogeschool en werkzaam bij het Biotech bedrijf Syncom) de eerste resultaten van het project “De valorisatie en verwaarding van inhoustoffen uit Tagetes”.

Op 9 mei staat de kennismaking en het verder vormgeven van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse hogescholen centraal. Beide hogescholen hebben het voornemen om gezamenlijk onderzoek te doen naar het gebruik van natuurlijke vetzuren (in plaats van petrochemische grondstoffen) voor de productie van materialen en plastics. Het doel is om materiaal van natuurlijke oorsprong te vervaardigen tot hoogwaardige producten voor de chemische industrie (fijnchemie), voedingsmiddelen, cosmetica en de farmaceutische markt.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X