Veilige doorgang voor dieren tussen Nederland en Duitsland

Veilige doorgang voor dieren tussen Nederland en Duitsland
(c) Eems Dollard Regio (EDR)

In het natuurgebied tussen Bellingwolde (NL) en Rhede (Ems, D) steken niet alleen mensen, maar ook dieren graag de grens over. Een nieuwe ecologische verbinding zorgt ervoor dat diersoorten als de otter, de ringslang en de vleermuis nu zonder problemen de Nederlands-Duitse grens kunnen oversteken. Dit zorgt voor toegevoegde waarde voor de biodiversiteit in het grensgebied.

Aan Nederlandse zijde werd een kanaal aangelegd in het natuurgebied ‘De Lethe’, (gelegen tussen het B.L. Tijdenskanaal en de grens met Duitsland. Daarnaast werd een reeds bestaande greppel verbreed en richting het oosten verlengd. Het nieuwe kanaal vormt de ecologische verbinding tussen het Tijdenskanaal en de Brualersloot aan Duitse kant. Het kanaal is omgeven door groene oevers die als extra biotopen dienen.

Natuurgetrouwe oevers

Langs de oevers van het Tijdenskanaal werden ook nieuwe leefgebieden voor dieren gecreëerd. Er werd daarnaast een tweede vijver aangelegd als biotoop. Aan de Duitse kant zijn langs de Brualer Sloot zogenaamde ‘natuurgetrouwe oevers’ aangelegd, die door de dieren eveneens als leefgebied kunnen worden gebruikt en die tevens dienen om het water te zuiveren. Door deze maatregelen zijn deze Nederlandse en Duitse natuurgebieden nu eindelijk met elkaar verbonden.

In de afgelopen jaren werden de natuurgebieden rond de Ruiten Aa (in het zuiden van de provincie Groningen) en de Westerwoldse Aa (ten noorden van Bad Nieuweschans) reeds nieuw aangelegd. Met de realisatie van de ecologische verbinding ontstaat er aan Nederlandse zijde een vrijwel aaneengesloten natuurgebied van de Dollard tot aan het Bargerveen in Zuid-Drenthe.

Grenzeloos recreëren

Naast de ecologische verbinding is er ook een grensoverschrijdende verbinding van de recreatiegebieden tot stand gebracht. Er is een gezamenlijke wandelroute met informatieborden in de Duitse en de Nederlandse taal. Deze geven wandelaars achtergrondinformatie over de streek en de natuur.

Het project ‘Grensoverschrijdende Ecologische Verbinding’ wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland en door de provincie Groningen en het Nedersaksische ministerie voor Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling.

X