Voorlopig geen inzet van Nederlandse LZV’s in Duitsland

Voorlopig geen inzet van Nederlandse LZV’s in Duitsland
(c) Wim Bosman

Om technische redenen is het op korte termijn niet mogelijk om met Nederlandse LZV’s (Langere en Zwaardere Vrachtwagens, ook wel ecocombi’s genoemd) in Duitsland te rijden en omgekeerd. Wel zullen er binnen enkele maanden proefprojecten met LZV’s in de Benelux plaatsvinden. Dit heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gezegd naar aanleiding van Kamervragen over de grensoverschrijdende inzet van ecocombi’s.

Door hun grotere lengte en laadvermogen kunnen ecocombi’s meer lading meenemen dan reguliere combinaties. Bij vervoer van dezelfde hoeveelheid lading is daardoor een aanzienlijke besparing op ritten en voertuigkilometers mogelijk. Dat biedt behalve economische ook maatschappelijke voordelen op het gebied van milieu en veiligheid.

De minister meldt dat er in maart ambtelijk overleg is geweest met Duitsland over de inzet van LZV’s. Toen zijn de tussenresultaten van de monitorringonderzoeken van de proef met LZV’s in Duitsland besproken. “Op dit moment nemen 42 Duitse ondernemingen met 113 voertuigen deel aan de proef”, aldus Schultz. In Duitsland bepalen de deelstaten afzonderlijk of ze de ecocombi toestaan. Noordrijn-Westfalen is tegen het gebruik van ecocombi’s en doet dan ook niet mee aan de proef. Volgens NRW is het risico op verkeersongevallen met andere weggebruikers te groot. In Nederland worden inmiddels meer dan duizend ecocombi’s ingezet. In Vlaanderen rijdt op dit moment slechts één LZV.

De technische verschillen tussen Duitse en Nederlandse LZV’s blijken samenwerking te bemoeilijken. In Duitsland wordt gewerkt met een maximale bestreken baan (draaicirkel) van 12,5 meter en met drie draaipunten; in Nederland met een bestreken baan van 14,5 meter en twee draaipunten. Deze bestreken baan wordt in Duitsland streng gecontroleerd. Verder bedraagt het maximum terreingewicht voor de LZV in Duitsland 40 ton en in Nederland 60 ton.

TTM.nl meldt dat de Nederlandse trailerbouwer Van Eck wel een LZV-configuratie heeft die zowel in Nederland als Duitsland kan rijden. Van Eck heeft haar Duitse LZV variant tot op de laatste kilogram uitgekleed zodat er een optimaal laadvermogen ontstaat. Dit stelt de vervoerder in staat efficiënter en dus kostenbesparend te vervoeren. In de afgelopen jaren heeft Van Eck 16 LZV’s in Duitsland geregistreerd. Van de vier modellen die in Duitsland rondrijden, kunnen er drie varianten ook probleemloos op de Nederlandse wegen worden ingezet.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X