“Was denken Sie selbst?” Medische taalmissers

“Was denken Sie selbst?” Medische taalmissers

Ziekenhuizen in de Nederlands-Duitse grensregio werken steeds meer samen. Dat is efficiënter en klantvriendelijker, want zo blijven kosten beheersbaar en krijgt de patiënt de beste zorg. Artsen en verpleegkundigen moeten dan wel de Duitse taal beheersen, want Duitse patiënten die naar Nederland komen voor hun behandeling waarderen de communicatie in hun eigen taal heel erg. Dat betekent dat ook websites en apps, brochures en patiënteninformatie in het Duits beschikbaar moeten zijn.

Als arts of verpleegkundige naar Duitsland

Omgekeerd is er ook een trend in gang gezet: Nederlandse (para)medici vinden hun droombaan in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, waar in sommige beroepsgroepen een ernstig tekort aan specialistisch opgeleid personeel dreigt.  Om daar te mogen werken moet je toestemming krijgen om het beroep uit te oefenen, de zogenaamde Approbation. Taalbeheersing is een van de eisen waaraan je moet voldoen om die toestemming te verkrijgen. Logisch, want goede zorg kun je alleen leveren als je elkaar goed verstaat.

Taal, omgangsvormen en communicatiestijl

Bij de anamnese, bij arts-patiëntgesprekken en bij overleg met collega’s speelt naast taal ook de cultuur een belangrijke rol. Dat zie je niet alleen in de organisatiestructuur van het ziekenhuis terug, maar ook in de omgangsvormen en communicatiestijl. Een Duitse patiënt verwacht van een arts een deskundig advies en niet de vraag wat hij zelf denkt dat eraan mankeert. “Was denken Sie selbst ?” mag dan grammaticaal juist zijn, maar je kunt er als zorgprofessional de plank flink mee misslaan.

Radboud in’to Languages speelt hier met de cursus Medisch Duits op in. Artsen en verpleegkundigen leren hier vloeiender en correcter communiceren met Duitstalige patiënten en collega’s. Ook raken cursisten vertrouwd met de Duitse cultuur in de medische context. Daarnaast worden kandidaten voorbereid op het examen van de Approbation of op de verkrijging van een Goethe Certificaat B2.

Meer weten? Bekijk dan de groepstraining medisch Duits of stel zelf een maatwerktraining medisch Duits samen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X