“Wij hebben de taak om de planeet te redden”

“Wij hebben de taak om de planeet te redden”
V.l.n.r. presentator Frans Debets, bamboefietsbouwer Maximilian Schay (Kiel), Asa Ek (Zweden), die een fietshelm bestaande uit hout en cellulose presenteerde en Timo Beelow (Wuppertal) die T-shirts van houtvezels maakt.

Rond de 200 deskundigen, overwegend uit Duitsland en Nederland, maar ook uit Israël, Finland en uit Australië, waren eind juni aanwezig op het tweedaagse congres “Eco-innovaties met biomassa” in Papenburg. Voor de zesde keer organiseerde het Kompetenzzentrum 3N uit Werlte, in samenwerking met de Landwirtschaftskammer Niedersachsen, het “Eco-congres”.

Reinhard Winter van de Landrat Emsland en Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe, namen als eersten het woord. In hun voordracht ging het om duurzame regionale samenwerking ter bevordering van de bio-economie evenals de trends en vooruitzichten voor bio-based materialen in Europa. Vervolgens sprak Dr. Corette Corbey van de Nederlandse Federatie Bio-economie over de verschillen tussen bio-based en conventionele producten. “Bio-based producten hebben het moeilijker op de markt omdat zij duurder zijn dan conventionele producten”, aldus Corbey. Dat kan worden gecompenseerd door passende afvalregelgeving, naast maatregelen van de EU ter bevordering van het gebruik van bio-based producten. Ook de, destijds lage olieprijs, bemoeilijkt de introductie van polymeer voor bijvoorbeeld bio-based PET-flessen, zegt Dipl. Phys. Michael Carus van het nova-Intituut in Hürth. Wereldconcern Coca-Cola heeft daarom het voornemen om PET-flessen te gebruiken die volledig bio-based zijn, in de ijskast gezet. Carus bekritiseert dit, bio-based producten zijn substantieel kostenbesparend terwijl dat niet geldt voor de aardolie-industrie. Daarnaast is het imago van biomassa niet goed, ook daaraan moet nog worden gewerkt. Bio-economie projectpartner Prof. Dr. Ing. Heinrich Wigger van de Jade Hochschule, stelt duurzame bouwmaterialen samen uit herwinbare, recyclebare en milieuvriendelijke stoffen. Zijn conclusie luidt dat duurzaam isolatiemateriaal, niet onderdoet voor de conventionele isolatiematerialen.

Lange adem

Diverse bio-based producten werden gepresenteerd: van een houten fietshelm, waarvan de beschermende binnenkant uit cellulose bestaat, tot T-shirts van houtvezels, fietsen met een frame van bamboe en bio-based laminaten. De voordracht van ethicus Dr. Uta Eser van het Büro für Umwelttechnik in Tübingen liet zien waar wij, 25 jaar na de conferentie van de Verenigde Naties over Omgeving en Ontwikkeling in Rio, staan. Elk jaar valt de “Earth Overshoot Day” eerder in het jaar. Dat is de dag waarop het verbruik van natuurlijke grondstoffen de capaciteit van de aarde om deze grondstoffen te herproduceren, overstijgt. Dit jaar valt die dag op 2 augustus. Om onze ecologische voetafdruk in lijn te brengen met de aanwezige fossiele grondstoffen zijn drastische maatregelen nodig. Daarbij zijn ecologische innovaties met biomassa en de inzet van onbewerkte grondstoffen een eerste stap in de goede richting. “In de bio-economie moet men beschikken over een lange adem”, aldus Prof. Dr. Ralf Kindervater (BIOPRO Baden-Württemberg Stuttgart). Hij vindt dat de aandacht niet alleen uit moet gaan naar het opbouwen van aparte bio-economie clusters.  Volgens hem is het makkelijker om te beginnen bij het inzetten van innovaties in bestaande productieketens. “Wij hebben de taak om de planeet te redden”, aldus Kindervater tegen de congresbezoekers.

 

 

X