Matchmaking event voor trilaterale innovatiesamenwerking

Matchmaking event voor trilaterale innovatiesamenwerking

Technische bedrijven die op zoek zijn naar samenwerkingsmogelijkheden in de trilaterale chemische regio, kunnen op 31 mei terecht op het live matchmaking event voor innovatiesamenwerking van ChemistryNL, TNO en de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Hier kunnen zij andere ondernemers uit de chemische industrie uit Nederland, Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen ontmoeten.

ChemistryNL, TNO en VNCI organiseren de matchmaking in het kader van het Trilateral cross-border innovation program. Binnen dit programma staan technische en business case innovaties voor de energie- en grondstoffentransitie en digitale transformatie centraal.

Nieuwe samenwerkingspartners

Het evenement is een vervolg op de online matchmaking die de organisatoren op 29 maart op touw hadden gezet. Dit event leidde destijds tot 25 nieuwe projecten op het gebied van duurzame producten en processen. De initiatiefnemers van deze projecten zijn nu op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners binnen de waardeketen en op technologisch of financieel gebied. Tijdens de fysieke matchmaking op 31 mei kunnen geïnteresseerden kennismaken met deze projecten en contact leggen met de desbetreffende initiatiefnemers.

Programma en aanmelding

De onderwerpen die centraal staan, hebben allemaal een duurzame inslag: circulaire kunststoffen, Carbon Capture and Utilization (CCU) en biobased grondstoffen en chemicaliën. Het volledige programma is hier te bekijken. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden. Het event vindt plaats in Van der Valk Hotel Breda (Princenhagelaan 5, 4813 DA).

X