Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland heeft het coronavirus steeds meer invloed op de economie. Uit een enquête van de Deutscher Industrie- und Handelskammertag blijkt dat ruim 90 procent van de bedrijven in Duitsland nu al gevolgen ondervindt van de coronacrisis. Dat meldt de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK).

De genomen voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus brengen veel bedrijven deels tot stilstand. Dat heeft weer gevolgen voor andere bedrijven. Daarnaast is er minder vraag naar goederen en diensten. Bijna de helft van de ondervraagden meldt geannuleerde orders. 40 procent heeft te maken met liquiditeitsknelpunten en maakt zich zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. 18 procent maakt zich zelfs grote zorgen om een faillissement.

Omzetdaling

De enquête laat zien dat ruim vier op de vijf bedrijven in 2020 een daling in de omzet verwacht. Een kwart van de bedrijven verwacht daarbij zelfs een daling van meer dan 50 procent. Hierbij gaat het vooral om kleine bedrijven, horecaondernemingen en bedrijven uit de toeristensector. In de horeca en detailhandel wordt stilstand van bedrijfsactiviteiten veroorzaakt door gesloten restaurants, cafés en winkels. Dat geldt ook voor veel dienstverleners als schoonheidssalons en kapsalons.

Ook in de toeleveringsketen zijn de uitdagingen groot. Een kwart van de ondernemers geeft aan dat er in de productie een gebrek is aan bepaalde goederen of diensten en dat er knelpunten zijn in de logistiek.

Werkgelegenheid

De coronacrisis heeft ook grote invloed op de werkgelegenheid. 38 procent van de ondervraagde ondernemers verwacht het personeelsbestand in te moeten krimpen – in het toerisme en de horeca zelfs met tweederde van de banen.

De overheidsmaatregelen die zijn aangenomen om werkgelegenheid en liquiditeit veilig te stellen zijn volgens de ondervraagden dan ook van groot belang. Met name de arbeidstijdverkorting is noodzakelijk voor verbetering op de middellange termijn.

Ondersteuning vanuit de overheid

Gezien de enorme economische uitdagingen hebben de landelijke- en deelstaatregeringen een reeks steunmaatregelen genomen. Onder deze maatregelen vallen o.a. liquiditeitssteun in de vorm van subsidies en uitstel van betaling, alsmede de arbeidstijdverkortingstoelage. 84 procent van de bedrijven in de industrie geeft aan dat de arbeidstijdverkorting momenteel een van de belangrijkste handvaten is.

Voor meer dan tweederde van de bedrijven zijn de overheidssubsidies van groot belang. Vooral voor kleine bedrijven met minder dan twintig werknemers is dit de belangrijkste maatregel.

X