Actiegroep Duits organiseert gastlesprogramma ’Duits werkt!’

Actiegroep Duits organiseert gastlesprogramma ’Duits werkt!’

De logistiek, de toeristische sector, de techniek en de luchtvaart: zomaar wat sectoren waarin kennis van de Duitse taal vaak een must is. Het Duits heeft het echter moeilijk in Nederland. De Actiegroep Duits organiseert in de week van 25 tot en met 29 januari 2021 daarom het gastlesprogramma ‘Duits werkt!’.

Gedurende deze week vertellen ondernemers op scholen over het belang van de Duitse taal. Ze laten onder andere zien wat hun persoonlijke ervaringen met de Duitse taal in hun vakgebied zijn. Ook leggen ze uit waarom leerlingen met kennis van het Duits later meer kans maken op een baan. Doel is om leerlingen het nut van Duits te laten inzien. Ondernemers investeren zo in de toekomst: de gastlessen leveren hopelijk meer potentiële werknemers op die het Duits goed beheersen. Ook kunnen bedrijven zich zo profileren als toekomstig werkgever.

Duits minder populair in Nederland

Het Duits heeft het zwaar in Nederland. In de geglobaliseerde samenleving wordt veel in het Engels gecommuniceerd, wat ertoe leidt dat veel scholieren veronderstellen dat wanneer ze het Engels beheersen, dit voor hun toekomst voldoende is. Dat zorgt ervoor dat minder leerlingen het vak Duits kiezen. Ook het aantal studenten Duitse Taal en Cultuur aan de Nederlandse universiteiten daalt – en dat terwijl Duitsland van groot belang is voor de Nederlandse economie. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland, en de handelsrelatie tussen beide landen is één van de grootste bilaterale handelsrelaties van Europa. Veel bedrijven en hun werknemers hebben regelmatig te maken met Duitse collega’s of Duitse klanten. Daarnaast is het Duits voor ruim 100 miljoen Europeanen hun moedertaal, in tegenstelling tot het Engels of Frans, die binnen Europa slechts 55 miljoen moedertaalsprekers hebben. Daarmee is Duits de meest gesproken taal in de Europese Unie.

Kosteloze deelname

Tijdens de gastlessen zullen de ondernemers Nederlands spreken. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Geïnteresseerde ondernemers en scholen kunnen zich hier aanmelden.

X