Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid aan de slag

Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid aan de slag

Vorige maand is het Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid met zijn werkzaamheden begonnen. Deze taskforce van Economische Zaken wil belemmeringen in het Nederlands-Duitse economische verkeer verminderen en kansen beter benutten.

Werkzoekenden en werkgevers van “over de grens” kunnen elkaar nog steeds onvoldoende vinden. Om de economie en de arbeidsmarkt aan weerszijden van de grens beter op elkaar aan te laten sluiten, heeft het Ministerie van Economische Zaken medio 2015 een taskforce in het leven geroepen: het Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid. Dit team, dat inmiddels met zijn werkzaamheden is begonnen, wil een impuls geven aan de diverse lopende initiatieven in de grensregio’s, de regionale informatiepunten en de Euregio’s die erop zijn gericht om belemmeringen te verminderen en kansen beter te benutten.

Inventarisatie van belemmeringen

Het actieteam, waar organisaties aan deelnemen zoals de Euregio Enschede-Gronau, de Fontys Hogeschool Venlo, de Kamer van Koophandel, het Consulaat-Generaal te Düsseldorf, de provincie Limburg, Honorair Consul Freddy Heinzel van STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleef, VNO-NCW Midden/MKB NL en een reeks andere instanties, bewerkt prioritair de volgende onderwerpen: informatievoorziening voor werkzoekenden en bedrijven, arbeidsbemiddeling, erkenning van diploma’s, buurtaal en cultuur, ondernemerschap en bereikbaarheid. Via kleinschalige expertsessies wordt hiervoor input gegenereerd bij een aantal (regionale) ervaringsdeskundigen over welke acties nodig en haalbaar zijn gedurende de looptijd van het Actieteam.

De groep, onder leiding van voormalig Tweede Kamer-lid Matthijs Huizing, is op 4 februari jl. in Arnhem van start gegaan met de sessie “Ondernemerschap in de grensregio’s Nederland-Duitsland”. Onderwerp was een inventarisatie van concrete belemmeringen in het economisch verkeer tussen Nederland en Duitsland.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X