Op maandag 30 januari 2017 heeft het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid tijdens de conferentie ‘Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen’ in Nijmegen haar rapport en actieagenda gepresenteerd. Uitvoering van de in totaal 40 acties moet leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid in de grensregio’s.

Vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers in de grensstreek. Verbetering van de informatievoorzieningen voor mensen die net over de grens willen werken, ondernemen of studeren. En een snellere bereikbaarheid van je werk- of stageplek aan de andere kant van de grens. Dit zijn slechts drie van de vijftien doelen die het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid de komende tijd wil bereiken. Zodat het voor de bijna zes miljoen inwoners in de Nederlandse grensregio’s vanzelfsprekender en gemakkelijker wordt om ook over de grens aan de slag te gaan. En het arbeidsaanbod voor werkgevers in de grensregio’s beter is te overzien. De doelen staan in de actieagenda die Matthijs Huizing (voorzitter van het actieteam) gisteren overhandigde aan vertegenwoordigers van de Nederlandse, Duitse en Vlaamse overheid.

Grensbelemmeringen wegnemen

Kansen in de Nederlandse grensregio (met bijna 6 miljoen inwoners) worden tot nu toe onvoldoende benut. De economie en de arbeidsmarkt in de grensregio’s functioneren minder goed dan in andere regio’s van ons land. De arbeidsparticipatie is relatief laag en de werkloosheid relatief hoog.

Eind 2015 is daarom door de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kamp (Economische Zaken) het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid ingesteld. In het actieteam hebben bestuurders en professionals van grensgemeenten, -provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Euregio’s, MKB-Nederland en de Rijksoverheid nauw met elkaar samengewerkt om grensbelemmeringen in kaart te brengen en oplossingen te formuleren. Het actieteam heeft een agenda opgesteld waarin 40 acties zijn geformuleerd die grensbelemmeringen aan weerszijden van de grens moeten wegnemen. Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “De resultaten van het actieteam laten zien dat dit soort vernieuwende vormen van samenwerking tussen Rijk en regio goed werken. Door bestuurders en professionals uit de grensregio’s te betrekken kom je sneller tot gerichte oplossingen. Dat geldt al helemaal als ook de collega’s uit de buurlanden meedoen. We moeten het momentum nu niet verliezen en goed toezien op de uitvoering van de acties. Daarom gaan we door met het actieteam.”

Ton Lansink bij brandweer Millingen aan de RijnWerkbezoek Consul-Generaal

Voorafgaand aan de conferentie bezocht consul-generaal Ton Lansink (Consulaat-Generaal te Düsseldorf) namens BZK en EZ enkele grensoverschrijdende projecten in de grensregio met Duitsland, zoals de Hochschule Rhein-Waal in Kleve (Duitsland) en het brandweerkorps in Millingen aan de Rijn.

Het rapport en de actieagenda van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid vindt u hier.

 

 

X