Wat zijn de verschillen tussen het Nederlandse en Duitse concernrecht en hoe voorkom je aansprakelijkheid? Deze vragen zijn op 10 mei aanstaande centraal tijdens het seminar van de Duits-Nederlandse Handelskamer en Bavelaar & Bavelaar Advocaten Rechtsanwälte.

Docenten Paul Bavelaar en Wolfgang Horn van Bavelaar & Bavelaar Advocaten gaan tijdens het seminar in op de civielrechtelijke aspecten van het Nederlandse en Duitse concernrecht. Daarnaast bieden zij handvatten wat betreft het structureren van een grensoverschrijdende groep van ondernemingen, de oprichting en acquisitie van dochtermaatschappijen in Nederland en Duitsland.

Docent Mr. Dr. Paul Bavelaar LL.M

Docent Mr. Dr. Paul Bavelaar LL.M

Docent RA Wolfgang Walter Horn

Docent RA Wolfgang Walter Horn

Doelgroep

Het seminar is bedoeld voor Nederlandse ondernemingen met dochtermaatschappijen in Duitsland en Duitse ondernemingen met dochtermaatschappijen in Nederland. Het seminar is ook interessant voor Nederlandse en Duitse bedrijven die van plan zijn om in Duitsland of Nederland activiteiten te gaan ontplooien. Het seminar wordt gehouden in het Nederlands en vindt plaats in Tilburg.

Meer informatie vindt u hier

X