Algemeen Bestuur EUREGIO neemt nieuwe besluiten aan

Algemeen Bestuur EUREGIO neemt nieuwe besluiten aan

De besluiten van het Algemeen Bestuur van de EUREGIO in Gronau zijn dit jaar via een rondschrijven aangenomen. De aangesloten gemeenten waren dit van tevoren overeengekomen, om zo de fysieke contacten tot een minimum te beperken. Op de agenda stonden de begroting voor 2021, de controle van de jaarrekening 2019, de decharge van de directie en het Dagelijks Bestuur, en de benoeming van nieuwe leden van de EUREGIO-raad. Alle besluiten waren positief.

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag van 2020 wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die de EUREGIO vorig jaar uitgevoerd heeft. Het jaarverslag werd ter gelegenheid van de vergadering van het Algemeen Bestuur gepubliceerd. Het jaarverslag kan hier worden bekeken.

Nieuw benoemde leden van de Kascommissie

De leden van de kascommissie van de EUREGIO wisselen elke vier jaar. Vanwege het verstrijken van de zittingsperiode was in 2021 een nieuwe benoeming van de Kascommissie noodzakelijk.

De EUREGIO-raad heeft Jürgen Lindemann (Landkreis Osnabrück) en Karel Bonsen (wethouder gemeente Oost Gelre) benoemd om de taken van de Kascommissie over te nemen. Burgemeester Carsten Grawunder (Stadt Drensteinfurt) en raadslid Ruud Veldkamp (Gemeente Doetinchem) werden tot hun plaatsvervangers benoemd.

People-to-People-EUREGIO-prijs

De People-to-People EUREGIO-prijs, die de EUREGIO jaarlijks toekent aan een uitmuntend grensoverschrijdend samenwerkingsproject, zal in 2021 op een iets andere manier worden uitgereikt: niet in het kader van het Algemeen Bestuur en de nieuwjaarsbijeenkomst van de EUREGIO, maar op kleine schaal. Wanneer de prijsuitreiking zal plaatsvinden hangt af van de lockdownregels in beide landen. Waarschijnlijk zal EUREGIO-voorzitter Rob Welten de prijs in het voorjaar aan de winnaars uitreiken.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X